MENI

06. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

22.10.2008 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Zajedničke komisije,
  2. Konačni izvještaj o provođenju mjera iz Akcionog plana Srednjoročne razvojne strategije BiH 2004. – 2007. godine (PRSP) i Ekonomski trendovi, godišnji izvještaj za 2007. godinu Direkcije za ekonomsko planiranje BiH,
  3. Informacija o sastanku predstavnika Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa Akhtarom Chaudhryem, članom Paralmenta Kraljevine Norveške,
  4. Tekuća pitanja.