MENI

05. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

8.5.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Zajedničke komisije,
  2. Upoznavanje o Programu rada Direkcije za ekonomsko planiranje,
  3. Upoznavanje o dopisu Ad hoc komisije za pripremu izmjena i dopuna te prečišćenog teksta Poslovnika, kojim je Komisiji upućen poziv za uključivanje u pripremu izmjena i dopuna Poslovnika s Prijedlogom za izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne  skupštine BiH,
  4. Tekuća pitanja.