MENI

05. сједница Заједничкe комисијe за економске реформе и развој

8.5.2008. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 4. сједнице Заједничке комисије;
  2. Упознавање са Програмом рада Дирекције за економско планирање;
  3. Упознавање са дописом Ад хок комисије за припрему измјена и допуна као и пречишћеног текста Пословника, којим је Комисији упућен позив за укључење у припрему измјена и допуна Пословника са Предлогом за измјене и допуне Пословника Представничког дома Парламентарне  скупштине БиХ;
  4. Текућа питања.