MENI

3. сједница Заједничкe комисијe за економске реформе и развој

25.9.2007. 13.00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 2.  сједнице Заједничке комисије,
  2. Реализирање закључка усвојеног на 2. сједници Комисије о материјалу Истраживачког сектора Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, на тему „Економске реформе“ од 3. 5.2007. године,
  3. Текућа питања:
    а) Извјештај  са четвртог Форума ПРСП (Стратегија за смањење сиромаштва) за земље западног Балкана, Атина 26-27. јуна 2007. године,
    б) Упознавање са Забиљешком са састанка чланова Комисије с извршним директором Свјетске банке, одржаног 13.6. 2007. године у Сарајеву.