MENI

3. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

25.9.2007 13:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 2.  sjednice Zajedničke komisije,
  2. Realiziranje zaključka usvojenog na 2. sjednici Komisije o materijalu Istraživačkog sektora Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, na temu „Ekonomske reforme“ od 3. 5.2007. godine,
  3. Tekuća pitanja:
    a) Izvještaj  sa četvrtog Foruma PRSP (Strategija za smanjenje siromaštva) za zemlje zapadnog Balkana, Atina 26-27. juna 2007. godine,
    b) Upoznavanje sa Zabilješkom sa sastanka članova Komisije s izvršnim direktorom Svjetske banke, održanog 13.6.2007. godine u Sarajevu.