MENI

03. сједница Заједничкe безбједносно-обавјештајнe комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједн

25.6.2007. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 2. сједнице Комисије,
  2. Предлог Пословника о раду Комисије,
  3. Предлог процедура о кориштењу, чувању и  заштити тајних података, информација и докумената (Пречишћени текст),
  4. Извјештај о ревизији Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ за 2006. годину – Канцеларија за ревизију институција БиХ,
  5. Разматрање материјала Радио телевизија «Q» д.о.о. – Високо,
  6. Информација о евентуалном постојању лица која представљају пријетњу за националну безбједност Босне и Херцеговине,
  7. Информација о одржаној радионици о теми:“законодавни оквир, надлежности и планови институција у области обавјештајно-сигурносних послова“- Теслић, 
  8. Текућа питања.