MENI

08. сједницa Комисије за припрему избора Савјета министара БиХ

10.6.2009. 9:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 7. сједнице,
  2. Разматрање подобности и давање мишљења – препоруке за потврђивање Младена Симића за замјеника министара комуникација и транспорта и Живка Маријанца за замјеника министра одбране за политику и планирање;
  3. Текућа питања.