MENI

06. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

11.2.2008 9:00 sala 1/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice,
  2. Razmatranje podobnost i davanje mišljenja – preporuke za potvrđivanje ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministra BiH;
  3. Tekuća pitanja.