MENI

02. sjednica Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH

30.1.2007 13:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa Prve sjednice održane 11.01.2007. godine;
  2. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Komisije za pripremu izbora Vijeća ministara BiH;
  3. Dogovor – pripreme za sjednicu na kojoj će se razmatrati podobnost i davati mišljenja – preporuke za potvrđivanje ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministra BiH;
  4. Tekuća pitanja.