MENI

35. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

22.4.2009. 14:30 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 34. сједнице Комисије; 
  2. Предлог закона о поштама Босне и Херцеговине - предлагач: Савјет министара Босне и Херцеговине (друга комисијска фаза);
  3. Текућа питања.