MENI

18. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

3.7.2008. 14.30 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 17. сједнице Комисије;
 2. Предлог закона о јавним путевима, предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза);
 3. Разматрање амандмана на закључке Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома поводом расправе о пословању Јавног РТВ сервиса БиХ и мјерама за превладавање стања утврђеног ревизорским извјештајима о финансијском пословању Јавног РТВ сервиса БиХ за 2005. и 2006. годину (расправа на 8. пленарној сједници);
 4. Информација Министарства комуникација и транспорта БиХ о реализацији Стратегије
  управљања ваздушним саобраћајем у Босни и Херцеговини;
 5. Текућа питања:
  a) Обавјештење Регулаторне агенције за комуникације БиХ у вези са захтјевом Управног одбора Јавног РТВ  система БиХ за повећање РТВ таксе; 
  б) Извјештај Регулаторне агенције за комуникације БиХ са експертне радионице у вези са независношћу регулаторних тијела у области медија и телекомуникација.