MENI

16. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

20.3.2008. 10.00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 15. сједнице Комисије;
  2. Захтјев Радио-телевизије Федерације БиХ за аутентично тумачење члана 23. Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 78/05);
  3. Разматрање материјала Управног одбора Радио-телевизије Босне и Херцеговине:
    a) Стање и план консолидације пословања Радио-телевизије Босне и Херцеговине;
    b) Програмски план развоја и финансијски план Радио-телевизије Босне и Херцеговине за 2008. годину;               
  4. Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2007.годину;
  5. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за расподјелу ЦЕМТ дозвола за 2008. годину;
  6. Текућа питања.