MENI

12. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

18.12.2007. 16:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 11. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ - предлагач: Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома (прва фаза);
  3. Разматрање предложених закључака са 18. сједнице Представничког дома поводом расправе о тачки „Извјештај о раду и пословању Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине за 2006.годину, са Извјештајем о раду Управног одбора“ ;
  4. Текућа питања
    a)  Смањење царинске стопе на увоз тегљача и прикључних возила и административних такси на ЦЕМТ дозволе – информација Спољнотрговинске коморе БиХ;
    б)   Упознавање са закључцима 1. бх. конгреса о путевима, одржаног 27- 28. новембра 2007. године у Сарајеву.