MENI

11. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

12.11.2007. 15:00 сала 1/II

Дневни ред: 

  1. Усвајање Записника 9. и 10.  сједнице Комисије;
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ - предлагач: Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома;
  3. Текућа питања

    a)      Иницијатива за измјену Закона о поштама БиХ – поднесена од „Поште Српске“ а.д. Бања Лука, „ЈП БХ ПОШТА“, д.о.о. Сарајево и ХП Мостар, д.о.о.;

    b)      Смањење царинске стопе на увоз тегљача и прикључних возила – информација Спољнотрговинске коморе БиХ.