MENI

33. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

22.3.2010. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 32. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара за 2009. годину;
  3. Извјештај о стању провођења обавеза Привременог споразума/Споразума о стабилизацији и придруживању за период 1. 7. - 31. 12. 2009. године са закључком Савјета министара БиХ;
  4. Полугодишњи преглед реализације активности из Акционог плана за реализацију приоритета из документа Европско партнерство са БиХ за период 1. 7. – 31. 12. 2009. године са закључком Савјета министара БиХ;
  5. Програм мјера за провођење Привременог споразума/Споразума о стабилизацији и придруживању за период 1. 1. 2010. – 31. 12. 2011. године са закључком Савјета министара БиХ;
  6. Информација о процесу програмирања Инструмента за предприступну помоћ(ИПА) 2010 – компонента 1, активностима у вези са ИПА-ом – компонента 2, те успостављање система за децентрализовану имплементацију помоћи ЕУ и изградњу капацитета за компоненте 3, 4 и 5 са закључком Савјета министара БиХ;
  7. Информација о активностима у оквиру процеса превођења законодавства Европске уније са закључком Савјета министара БиХ;
  8. Текућа питања;