MENI

32. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

9.3.2010. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 30. и 31. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини, друга комисијска фаза,  у складу са чланом 110. Пословника Представничког дома и чланом 104. Пословника Дома народа ПСБиХ;
  3. Праћење напретка реформе јавне управе у БиХ;
    Уводно излагање: Суад Мусић, замјеник  координатора за реформу јавне управе;
  4. Представљање ЕУ пројеката техничке помоћи ДЕИ са освртом на процес правне хармонизације и координације ЕУ послова у БиХ;
    Уводно излагање: Примож Вехар, тим лидер пројекта, Делегација Европске комисије у БиХ;
  5. Усвајање Извјештаја о раду Комисије за 2009. годину;
  6. Текућа питања;