MENI

Konstituirajuća sjednica Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediteran

7.4.2015 15:25 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM).