MENI

Konstituirajuća sjednica Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE)

7.4.2015 15:05 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE).