MENI

46. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH - Delegatska pitanja

Pitanje postavio/la

Šaraba, Slobodan

Delegat Slobodan Šaraba postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH i traži da Vijeće ministara BiH ovo pitanje proslijedi i zatraži hitan odgovor od sljedećih institucija: Ministarstva pravde BiH, Agencije za bankarstvo, Udruženja banaka BiH, Ombudsmena BiH, ombudsmena za potrošače registriranih udruženja. „Šta namjeravaju da urade navedene institucije kako bi zaštitile građane BiH koje su prevarile strane banke i mikrokreditne organizacije“?

Odgovor
Ljubić, Božo

Delegat Božo Ljubić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: Da li je formirana, i ako nije, u kojoj je fazi formiranja Platna agencija pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH?

Odgovor
Ibrahimpašić, Adem

Delegat Adem Ibrahimpašić postavio je sljedeće pitanje Vijeću ministara BiH: “Da li su sporazumi o međusobnom priznavanju certifikata o kvalitetu roba uistinu potpisani s te dvije zemlje i ako jesu, zašto naša preduzeća pri izvozu svojih roba u te zemlje i dalje imaju iste probleme kao i do sada?”

Odgovor