MENI

77. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Zastupnička pitanja

Pitanje postavio/la

Bahtić, Sadik

„Novo pitanje upućeno Vijeću ministara BiH i predsjedatelju Vijeća ministara BiH: Zašto Prijedlog zakona o dijaspori ne pošaljete u parlamentarnu proceduru?“

Kuzmanović, Željko

„Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH: Molim Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da mi dostavi podatak u koje je službene svrhe korišteno službeno vozilo marke Passat u noći 4./5. prosinca 2009. godine, odnosno noći kada je izvršena krađa istog vozila?

Bešlagić, Selim

„Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Povjerenstvu za popis državne imovine: 1. Kako i zašto se dogodilo da Povjerenstvo za popis državne imovine i Vijeće ministara BiH (predsjedatelj je Zvonimir Kutleša) uvrste imovinu Javnog poduzeća Geodetski zavod BiH u popis državne imovine i pored toga što: a) Upis u Vlasnički list ZK uloška jasno ukazuje da je spomenuto poduzeće, kao i svi drugi gospodarski subjekti, vlasnik svojih nekretnina s 1/1 vlasništva (prilog ZK izvadak); b) je Vijeće ministara zaključkom donesenim na 70. sjednici Vijeća ministara, održanoj 19. 11. 2004. godine, a povodom informacije o aspektima implementacije članka 29. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH nedvojbeno konstatiralo, citiram: „dakle radi se o javnom poduzeću, a ne tijelu uprave“ (pretpostavljam da se greškom našlo u stavku 1. članka 29. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH). Iz navedenog se može konstatirati da je Zavod za geodetske poslove gospodarski subjekt, upisan u sudski registar..itd, te se predlaže: • iz stavka 1. članka 29. Zakona briše se Zavod za geodetske poslove i • preuzimanje prava osnivača nad Zavodom (od strane Vijeća ministara op.a.) ili davanje preporuke Vladi Federacije BiH da preuzme prava osnivača nad Zavodom (prilog: Informacija, zaključci i Obavijest o zaključku Vijeća ministara). Napomena: Ovakvim stavom Vijeće minstara isključilo je mogućnost registriranja Zavoda u skladu sa Zakonom o registraciji gospodarskih subjekata (upisivanje dionica i sl., što je i prije datuma donošenja ovog zaključka Vijeća ministara bilo nemoguće jer se Geodetski zavod nalazio u stavku 1. članka 29. spomenutog zakona) te je sada u tijeku postupak preuzimanja prava osnivača po odluci o preuzimanju Vlade FBiH kod nadležnog suda, tako da postupci koje provodi Povjerenstvo unose konfuziju i bukvalno sahranjuju ovo poduzeće (što može rezultirati tužbom ovog gospodarskog subjekta s nesagledivim posljedicama). Uprava Federalnog geodetskog zavoda u osnivanju se povodom ovoga nebrojeno puta obraćala Povjerenstvu, zadnji puta dopisom broj: 020/10 od 7. 1. 2010. godine (dopis je u prilogu), ali je Povjerenstvo ostalo nijemo; • je pravni odjel Ureda visokog predstavnika svojim aktom broj: 003/2010/IJ/SS od 2. ožujka 2010. godine, upućenom i Povjerenstvu za državnu imovinu, dao pojašnjenje o upisu imovine iz formalnih razloga, ali i pojašnjenje da se radi o gospodarskom subjektu, što podrazumijeva i brisanje istog iz popisa, koji Povjerenstvo još nije uradilo i time otklonilo vlastiti propust koji je nanio ogromnu štetu i poduzeću ali i Vladi Federacije BiH (prilog: očitovanje pravnog odjela OHR-a); • su tri člana Povjerenstva za popis državne imovine (Mirza Bakšić, Kemo Arnautović i Luka Knežević) bili uposlenici ovog poduzeća (g. Bakšić je bio tehnički direktor). 2. Kada će Povjerenstvo postupiti po dopisu Javnog poduzeća Geodetski zavod BiH broj: 020/10 od 7. 1. 2010. godine i ispraviti očitu pogrešku te obavijestiti o tome ovaj Dom, ali i gospodarski subjekt, i time konačno omogućiti ovom poduzeću nesmetan postupak prijenosa prava osnivača u skladu sa zaključkom Vijeća ministara i odlukom o preuzimanju Javnog poduzeća Geodetski zavod BiH iz ožujka prošle godine? „Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH: Na temelju akta A-86/10 od 25. 3. 2010. godine Tužiteljstva BiH vidi se da je g. Mladen Božović, direktor Fonda za povratak BiH, trenutačno pod istragom spomenutog tužiteljstva, a zbog osnovane sumnje o počinjenu više kaznenih djela uz sudjelovanje više osoba protiv kojih je SIPA, po službenoj dužnosti, podnijela devet kaznenih prijava. Predmet je iz tih razloga prebačen u Posebni odjel za ogranizirani kriminal. Samo jedan od dokaza je nezakonita isplata u iznosu od 2.000 eura na ime poslijediplomskog studija u Novom Sadu imenovanome, o čemu je svoje mišljenje dao i Ured za reviziju BiH. S druge strane Transparency international BiH je svojim aktom 02/04 (1143) od 29. 1. 2010. godine upozorio Vijeće ministara BiH o nezakonitim radnjama g. Božovića, te dokumentacijom do koje je isti došao u posjed, a radi se o pravovaljanim dokazima o kaznenim djelima g. Božovića. Postavljam pitanje: Kako je moguće da je jedna takva osoba ponovno imenovana za rukovoditelja tako važne institucije, koja godišnje raspolaže desetinama milijuna maraka i bavi se rješavanjem problematike jedne od najosjetljivijih kategorija našeg društva, s obzirom na neminovno postojanje toliko pravovaljanih dokaza s kojima ste bili pravovremeno upoznati?“

Mehmedović, Šemsudin

„Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH: 1.Što će Vijeće ministara BiH uraditi prema odgovornima u Agenciji za lijekove zbog nepoštivanja Zakona o lijekovima u smislu zastupničkog pitanja i dobivenih odgovora, jer je očigledno kršenje odredaba Zakona o lijekovima? 2.Vijeće ministara BiH dalo je suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za lijekove. U Agenciju za državnu službu BiH dostavljen je potpuno drugačiji tekst Pravilnika od strane ravnatelja Agencije za lijekove. Pitanje: Na koji će način sankcionirati ovako nezakonito ponašanje ravnatelja, jer je očigledno da se radi o krivotvorini?“ „Pitanje upućeno ravnatelju Državne agencije za istrage i zaštitu BiH: Iz kojih je razloga probijen rok za okončanje radova na izgradnji zgrade za trajni smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu? Zbog čega je novčani iznos uvećan za više od 5 milijuna KM? Zašto se unutar zgrade i dalje izvode razni radovi, od zidarskih pa nadalje, a da ne nabrajam radove oko zgrade koji tek trebaju početi, ako je točna izjava da je zgrada tehnički primljena i raspoloživa za uporabu po svim standardima? Da li preseljenje u novu zgradu rade, uvjetno rečeno, nasilno da bi se izbjeglo plaćanje tzv. penala od strane izvođača zbog probijanja roka za okončanje radova? Iz kojih su razloga uredi u novoj zgradi Agencije, koji su dodijeljeni Kriminalističkom istražnom odjelu na korištenje, označeni samo za tri odsjeka kada nam je poznato da u Kriminalističkom istražnom odjelu postoji pet do šest odsjeka? Je li to gospodinu Lujiću netko obećao da će proći nova sistematizacija, te je po svojoj volji već ugradio novu sistematizaciju koja još uvijek nije prošla zakonsku proceduru u Vijeću ministara?“

Odgovor
Nanić, Husein

1.„Pitanje upućeno Ministarstvu pravde BiH: Je li Ministarstvo pravde BiH pripremilo Nacrt zakona o lustraciji BiH i kada će se isti naći u parlamentarnoj proceduri?“ 2.„Pitanje upućeno Vijeću misnistara BiH i Tajništvu Parlamentarne skupštine BiH: Da li Parlamentarna skupština BiH raspolaže stanovima? Ako da, postoje li kriteriji za dodjelu tih stanova i molim da mi se dostavi popis korisnika tih stanova?“ 3.„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH: Da li Vijeće ministara BiH raspolaže stanovima? Ako da, postoje li kriteriji za dodjelu tih stanova i molim da mi se dostavi popis korisnika tih stanova?“

Odgovor
Bahtić, Sadik

„Pitanje upućeno Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija: Tražim od resornog ministarstva da mi odgovori što je do sada uradilo i što planira uraditi da se Krajina (USK) cestovno i željeznički poveže s ostalim dijelovima BiH, središtem Sarajeva, susjednim državama i EU? Kada će Ministarstvo rekonstruirati i pustiti u promet željezničku prugu USK-a, od Bihaća do Hrvatske i Sarajeva, kako bi se USK, Krajina, željezničkim prometom povezala sa Sarajevom i susjednim državama? „Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Institutu za intelektualno vlasništvo BiH: a)Koja organizacija ima licenciju (rješenje), nadležnost za autorska prava? Bio sam u kontaktu s nizom bh. autora iz glazbenog stvaralaštva. Razgovarao sam s predstavnicima elektorničkih medija i ljudima koji se bave poslovima vezanim uz glazbu. Vrlo jasna poruka svih njih u ostvarivanju autorskih prava je da vlada velika konfuzija. Ovu konfuziju priznala je i sama direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo u svojoj službenoj prezentaciji na javnoj raspravi o Zakonu o autorskom pravu i Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava, održanoj pred ovim Parlamentom. b)Zašto postoji konfuzija kada je upravo Institut za intelektualno vlasništvo nadležan za nadzor zakona iz sfere autorskog prava? O čemu se radi? c)S kojom organizacijom emiteri trebaju sklopiti ugovore kojima reguliraju autorska prava, kako bi ispunili jedan od uvjeta dozvole koju dobivaju od RAK-a? Zašto Institut nikada nije proveo nadzor nad radom niti jedne od organizacija kojoj je dodijelio dozvolu za kolektivno ostvarivanje i kada će to učiniti? d)Kada ističe mandat direktora Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i je li Vijeće ministara BiH pokrenulo natječajnu proceduru za ovu instituciju? Kakva je nacionalna struktura uposlenih u Mostaru, Banjoj Luci i Sarajevu?

Odgovor
Dolić, Rifat

„Pitanje upućeno ministru komunikacija i prometa BiH: Po kojim propisima, kakvim kriterijima i po čijoj je odluci izvršena raspodjela sredstava od profita i licencija GSM operatera u Federaciji BiH za 2008. i 2009. godinu po kantonima i općinama i tko je predlagao projekte koji će se financirati iz tih sredstava?“

Odgovor
Suljkanović, Mehmed

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH: Je li Vijeće ministara BiH ovlastilo nekog od ministara za članstvo u Upravnom odboru Regionalne škole za javnu upravu i koga? Jesu li imenovani predstavnici BiH za rad u operativnim strukturama Regionalne škole za javnu upravu shodno ratificiranom Ugovoru o uspostavi Regionalne škole za javnu upravu i po kojim kriterijima? Jesu li uspostavljeni mehanizmi adekvatnog izvještavanja, predstavljanja i sudjelovanja BiH u ovoj regionalnoj inicijativi?“

Odgovor
Prodanović, Lazar

„Pitanje upućeno Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH, Upravi za neizravno oporezivanje i Tužiteljstvu BiH: Moje pitanje upućeno je nekoj od institucija koja bi mogla dati odgovor u vezi s nedavnim napisima u medijima o tome da je u BiH prisutan jedan broj fiktivnih tvrtki koje su imale fiktivan povrat PDV-a. I zanima me jesu li istražne institucije, bilo u Upravi za neizravno oporezivanje, SIPA-i ili tužiteljstvu, otkrile o kojim se tvrtkama radi i koliki je iznos sredstava po ovoj osnovi, za koliki iznos srestava je oštećen jedinstveni račun Uprave za neizravno oporezivanje?„

Odgovor
Okolić, Mirko

„Pitanja upućena Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH: 1.Zašto Upravni inspektorat Ministarstva pravde BiH već dvije godine radi bez glavnog upravnog inspektora i zašto nije raspisan natječaj za popunu mjesta glavnog upravnog inspektora u predviđenom zakonskom roku? 2.Je li točno da pomoćnik ministra pravde BiH za upravu istovremeno obavlja tri funkcije, odnosno funkciju pomoćnika ministra za upravu, potom funkciju glavnog upravnog inspektora te funkciju inspektora? Ukoliko je navedeno točno, radi se o narušavanju načela nespojivosti i o sukobu interesa u datom slučaju, te postavljam pitanje – koje će se mjere poduzeti za otklanjanje navedenih nepravilnosti?“

Odgovor
Šain, Vesna

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH: Kada će Vijeće ministara BiH izraditi i dostaviti u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o volontiranju i porijedlog zakona o zaštiti okoliša?“

Odgovor
Raguž, Martin

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH: Moje pitanje upućujem Vijeću ministara, a odnosi se na stav ovog Doma i Ustavnopravnog povjerenstva povodom održavanja javne rasprave o Prijedlogu zakona o autorskim i srodnim pravima i Prijedlogu zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava. Kada smo od Vijeća ministara zatražili dostavljanje izvješća o provedbi važećeg Zakona o autorskom pravu („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/02, 32/02 i 76/06) s ocjenom stanja u tom području, dobili smo jedno izvješće koje potpisuje Institut za intelektualno vlasništvo, čiji sadržaj uopće ne odgovara onome zaključku koji je ovaj Dom postavio. Dobili smo neka anketna pitanja i odgovore nekih elektroničkih medija, a ne ocjenu stanja i potrebite mjere koje je potrebno provesti u ovoj vrlo važnoj oblasti. Kako iz priloženog izvješća nisam mogao dokučiti ništa o zaista realnom stanju u oblasti autorskih prava, moje pitanje ponavljam i dopunjujem – koliko se u BiH, a posebno po entitetima, provode i poštuju odredbe ovog zakona? Koliki je procenat piratstva po kategorijama u BiH? I, tražim od Vijeća ministara BiH da ono usvoji i razmotri ovo izvješće s prijedlogom mjera i donese ocjene i prijedloge kako da se stanje u ovoj oblasti popravi, a podsjećam stanje je zaista loše, da ne upotrijebim neku drugu riječ.“

Odgovor
Hadžiahmetović, Azra

„Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH: Što će učiniti da koordinira aktivnosti između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Instituta za standardizaciju BiH, od kojega se očekuje ispunjavanje obveza koje se odnose na homologizaciju, dakle što će učiniti na koordiniranju ovih institucija kako bi se ispoštovale obveze sporazuma koje BiH ima i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU?“

Odgovor
Živković, Milorad

„Pitanje je upućeno Vijeću ministara BiH, Državnoj graničnoj službi i Ministarstvu sigurnosti BiH: Postoji li namjera da se u skorije vrijeme Granični prijelaz Donja Gradina – Jasenovac prekategorizira u prijelaz za teretni promet, na kojem će obvezno biti i fitopatološki pregled? Molim detaljnu informaciju o eventualnim aktivnostima.“

Odgovor
Genjac, Halid

„Pitanja upućena Središnjem izbornom povjerenstvu BiH: a)Je li tender za tiskanje glasačkih listića proveden u skladu s važećim propisima? b)Je li prilikom provođenja tenderskog postupka bilo propusta koji mogu ugroziti zaštitu tiskanja glasačkih listića i tako dovesti u pitanje integritet izbornog procesa? c)Molim Središnje iznorno povjerenstvo da dostavi cjelovitu pisanu informaciju o provedenom tenderu koju bi Zastupnički dom razmatrao na idućoj sjednici.“

Odgovor
Lozančić, Niko

„Pitanje upućeno Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Državnoj graničnoj službi i Tužiteljstvu BiH: Vi ste, vjerojatno kao i ja i kao cjelokupna bosanskohercegovačka javnost, ovih dana pročitali, čuli i vidjeli informaciju koja otrilike glasi da je tijekom obračuna talijanskih pravosudno-istražnih organa s tamošnjom mafijom došlo do otkrivanja, između ostalog, i stanovite količine naoružanja, ja ću reći, i vojne opreme. Ono što je meni interesantno, i na što želim i reagirati i zatražiti reakciju, brzu i efikasnu, institucija BiH, jest da se kaže da je oružje porijeklom iz BiH. Ne želeći prejudicirati točnost ili netočnost te informacije, tražim od Ministarstva vanjskih poslova da žurno dostavi odgovore na pitanje: Da li je točna informacija da je naoružanje koje je pronađeno u akciji porijekom iz BiH? Ako je informacija takva da se traži argumentacija za takvu tvrdnju, a ako oni koji tvrde da je naoružanje iz BiH tvrde da imaju dokaze, onda oni znaju odakle iz BiH i kako je iz BiH otišlo u Republiku Italiju. Tražim istovremeno od Ministarstva sigurnosti, SIPA-e i Granične policije da provedu istragu i da utvrde kakvo je, ako je, naoružanje iz BiH prošvercano, prokrijumčareno u Italiju, i odakle je otišlo iz BiH. U sve ovo istovremeno tražim da se uključi i Tužiteljstvo BiH i da žurno ovom Domu i meni osobno, kao zastupniku, dostavi odgovor na sva ova pitanja.“

Odgovor