MENI

74. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Raguž, Martin

Šta je učinjeno na realizaciji zaključaka Predstavničkog doma PSBiH, usvojenih 9.7.2009., vezanih za poplave u Popovu polju, rijecu Krupi, Hutovom blatu, te da li su i kakve učinke postigli?“

Okolić, Mirko

1. Koliko je obnovljeno stambenih jedinica, a da tu sada sa stalnim mjestom boravka nisu njihovi vlasnici? 2. Koliko je obnovljeno stambenih jedinica, a da su ih vlasnici otuđili? 3. Koliko je stambenih jedinica obnovljeno po narodima? 4. Koliko je incidenata bilo prema povratnicima i vjerskim objektima po općinama, odnosno po entitetima?

Džaferović, Šefik

Početkom ove godine na teritoriji Bosne i Hercegovine, na području općine Bijeljina, postavljena su zvanična obilježja Republike Srbije, zvanični natpis općine Bogatić. Interesira me ko je to uradio i na osnovu čega? Šta su učinili organi BiH da se ti natpisi uklone? Posebno šta je uradila Granična policija BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i MUPRS-a? Kakve su bile reakcije općinskih organa Bijeljine?

Odgovor
Alajbegović, Azra

„Koliko je sredstava uplaćeno od PDV-a uzetog za lijekove tokom 2009. godine? Kako je izvršen povrat novca ubiranog po osnovu PDV-a za lijekove entitetskim budžetima u smislu konkretnih cifri?“

Matić, Slavko

„Šta je Vijeće ministara BiH do sada uradilo i šta planira preduzeti na stavljanju u funkciju plovnog puta na rijeci Savi i riječnih luka u Bosanskom Šamcu i Brčkom?“

Odgovor
Mehmedović, Šemsudin

„1.Zašto do sada nije definiran način provođenja inspekcijskog nadzora nad provođenjem Zakona o lijekovima i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, a koji provodi farmaceutska inspekcija? 2.Zašto nije definiran program polaganja posebnog stručnog ispita za farmaceutskog inspektora, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita, jer provođenje Zakona o lijekovima kasni upravo zbog ovih odredbi? 3.Kada će direktorica Agencije početi s potpunom primjenom Zakona o lijekovima, bez izbora članova na čijoj primjeni insistira i istovremenim odgađanjem inspekcije onih veledrogerija koje ne poštuju zakon? Da li se time izbjegava kontrola kvaliteta za proizvode koji su po brzom postupku bez provjera i dokumentacije registrirani u RS-u, jer bi na osnovu utvrđene kontrole kvaliteta mogle biti ukinute već izdate dozvole za stavljanje lijeka u promet ili bi mogao biti zabranjen promet određene serije lijeka ili se zatražiti uvođenje izmjena, ako se potvrdi da nalazi analize kvaliteta ne odgovaraju bilo kojem zahtjevu ili obavezi u vezi sa izdavanjem dozvole za stavljanje lijeka u promet? 4. Članom 80. stav 4. Zakona o lijekovima određeni su uslovi, okolnosti i postupak angažiranja ovlaštenih laboratorija za potrebe kontrole i kvaliteta, dok način vođenja evidencije o kontrolama provedenih na ovaj način propisuje stručno vijeće na prijedlog direktora Agencije. Međutim, direktorica Agencije je, a da nije ispoštovala odredbe zakona i po usvojenom pravilniku koji bi propisao stručno vijeće, pokrenula aktivnosti i sklopila ugovor s Agencijom Srbije. Ugovor nije prezentiran stručnom vijeću. Zašto? Po osnovu koje odredbe zakona je sklopljen ovaj ugovor i ko je dao ovlaštenje za sklapanje takvog, po Zakonu o lijekovima, nevažećeg ugovora? 5.Članom 83. stav 1. Zakona o lijekovima rečeno je da Vijeće ministara BiH, najmanje svake dvije godine, a na prijedlog stručnog vijeća Agencije, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnih ministarstava entiteta i Odjela za zdravstvo Brčko Distrikta BiH, utvrđuje listu esencijalnih lijekova u BiH. Zašto to do sada nije urađeno?

Odgovor
Nanić, Husein

„Da li Vijeće ministara BiH i Ministarstvo pravde BiH imaju saznanja da se prisluškuju građani BiH? Šta je preduzelo i šta će preduzeti da se onemogući protupravno prisluškivanje njenih građana od sigurnosnih agencija drugih država?“

Odgovor
Bešlagić, Selim

„1.U koliko slučajeva je u ovom sazivu Parlamentarne skupštine BiH (Predstavničkog doma) korišteno entitetsko glasanje za odbijanje zakona i kojih? 2.U koliko slučajeva u istom periodu je entitetsko glasanje korišteno za odbijanje ostalih akata (zaključci, odluke, rezolucije, deklaracije, imenovanja) i o kojim se aktima radi?“

Odgovor
Suljkanović, Mehmed

„Da li na području BiH, osim Agencije za označavanje životinja sa sjedištem u Banjoj Luci, djeluje još neka institucija koja se bavi istim poslom, a koji je u isključivoj nadležnosti Agencije za označavanje životinja?“

Kadrić, Remzija

„1.Koje aktivnosti Vijeće ministara BiH preduzima u vezi s reformom javne uprave, a u skladu sa Strategijom javne uprave usvojenom 2006. godine? 2.Zašto se ne provodi Odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda po pitanju proporcionalne zastupljenosti u institucijama javne uprave?

Odgovor
Huskić, Adem

1.Koje međunarodne sporazume, koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, nije ratificirala druga zemlja potpisnica? 2.Kada će biti upućen u parlamentarnu proceduru Zakon o Agenciji za informatičko društvo i Zakon o državnoj pomoći, budući da su ovi zakoni između ostalog vezani za proces evropskih integracija?

Odgovor
Bećirović, Denis

„Šta ste konkretno učinili s ciljem realizacije ciljeva sadržanih u „Građanskoj platformi za izbore 2006. godine“ u periodu od 1. 1. 2007. do 20. 3. 2010. godine?“

Odgovor
Dolić, Rifat

„1.Po čijem nalogu i iz kojih razloga je stavljena zabrana na davanje podataka za javnost o visini plaća i ostalih primanja poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH?“ „2.Postoje li zvanični podaci o broju javnih kuhinja u BiH, mjestima u kojima rade i o broju korisnika javnih kuhinja, te načinu njihovog finansiranja?“

Odgovor
Jamakosmanović, Sead

„Na koji način azilanti u imigracionom centru BiH ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu?“

Odgovor
Lozančić, Niko

„Da li raspolažete makar operativnim saznanjima o postojanju ovakve vrste kriminaliteta (navodno organizirane kriminalne grupe ucjenjuju različite privrednike, različite nosioce vlasti na različitim nivoima i različita lica koja donose vrlo bitne odluke u ovoj zemlji prijeteći im da će u negativnom kontekstu biti obrađivani u određenim medijima ako za njih ne osiguraju protupravnu imovinsku korist, navodno ili tzv. medijski reket) i ako raspolažete, koliko je to rasprostranjeno i šta preduzimate da se ovi oblici kriminalnog djelovanja sankcioniraju?“