MENI

58. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Zastupnička pitanja

Pitanje postavio/la

Džaferović, Šefik

“Dokle se stiglo s realizacijom biometrijske putovnice u BiH? Postoji li, uz pojačane napore svih nas u BiH, mogućnost da BiH još tijekom mjeseca listopada ili početkom listopada, prije dolaska Monitoring tima EU, započne izdavanje biometrijskih putovnica?” (Sredoje Nović, ministar civilnih poslova BiH, na sjednici je usmeno odgovorio na ovo pitanje.)

Odgovor
Bećirović, Denis

“Kako je moguće da generalni direktor i dva zamjenika generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH i danas obavljaju navedene funkcije, odnosno koje su pravne radnje poduzete u tom smislu, jer im je mandat istekao čak prije tri godine?”

Bahtić, Sadik

1. “Jeste li imali informaciju i što ste poduzeli povodom četničkog orgijanja Ravnogorskog četničkog pokreta na ulicama Srebrenice, samo dan nakon dženaze u Potočarima, gdje su ukopane 534 nove žrtve genocida? 2. Što planirate učiniti, poduzeti u idućem razdoblju da se BiH uvrsti na Bijelu schengensku listu i da u paketu s ostalim zemljama zapadnog Balkana uspostavi bezvizni režim sa zemljama EU?”

Odgovor
Suljkanović, Mehmed

„Kakva je sudbina zaključaka s 47. sjednice Zastupničkog doma, održane 4. ožujka 2009. godine, a vezano za usvajanje Zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH?“

Odgovor
Jašarević, Bajazit

„Koliko je prikupljeno javnih prihoda na jedinstveni račun po osnovi PDV-a, trošarina i carina, i koliko je to u odnosu na plan za razdoblje od 1. 1. 2009. do 30. 6. 2009. godine? Molim da se iznesu ocjene razloga zbog kojih je došlo do smanjenja u prikupljanju javnih prihoda po osnovi PDV-a, trošarina i carina. Postoji li program za efikasniji rad Uprave za neizravno oporezivanje koji se realizira u 2009. godini? Ukoliko postoji, molim da se uz odovor dostavi i program za efikasniji rad Uprave za neizravno oporezivanje.“

Odgovor
Mehmedović, Šemsudin

„Temeljem kojih su propisa donesene odluke Agencije za poštanski promet o visini troškova za izdavanje licencije?“

Odgovor
Prodanović, Lazar

„ Je li i ako jeste, kada je planirana uspostava carinske ispostave u Bratuncu“?

Odgovor
Kadrić, Remzija

„Tko je osnovao Trgovačko društvo Riva - Trpanj, društvo s ograničenom odgovornošću, i koja mu je osnovna djelatnost? A u vezi s tim i drugo potpitanje - iz kojih razloga nije imenovano rukovodstvo Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka, a isto je trebalo biti imenovano u cilju provedbe Aneksa g) Sporazuma o pitanju sukcesije bivše SFRJ?“

Huskić, Adem

1. „Da li kompanija Elektroprijenos BiH normalno funkcionira u skladu sa zakonom? 2. Tko i zašto osporava provedenu reformu elektrosektora u BiH, te tako dovodi u pitanje ispunjavanje međunarodnih obveza koje je BiH preuzela? 3. Vodi li Središnje izborno povjerenstvo BiH imovinske kartone načelnika općina i državnih službenika zaposlenih u tijelima za kontrolu poreznih obveznika, i prati li SIPA način stjecanja bogatstva navedenih kategorija građana?“

Odgovor
Dokić, Branko

 „Je li formirana stručna radna skupina prema zaključku obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, a na našem domu je to bilo 3. prosinca 2008. godine, prema kojem se od Vijeća ministara BiH traži da osnuje radnu skupinu u kojoj bi bili stručnjaci iz područja javnog emitiranja sa zadaćom da procijene usklađenost Zakona o javnom RTV sustavu BiH i Zakona o Javnom RTV servisu BiH s Ustavom BiH i europskim standardima u ovome području, te da na temelju toga bude izrađen prijedlog za eventualne izmjene i dopune ovih zakona?“

Odgovor
Kalabić, Drago

1. „Inicijativa Zastupničkom domu za formiranje istražnog povjerenstva, sa zadaćom da provjeri navode u vezi s dodjelom CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. 2. Hoće li biti prihvaćena ideja da se na platou ispred Parlamentarne skupštine BiH postave biste dobitnika Nobelove nagrade iz BiH?“

Odgovor
Sokolović, Salko

„Kada će gospodin Alagić, pa samim time i nadležno ministarstvo i agencija u kojoj je radio, saznati da je protiv njega obustavljena istraga, kako bi se mogao vratiti na posao?“

Nanić, Husein

„Tražim od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice da mi se dostavi informacija o planu i utrošku sredstava za povratak, kao i kriteriji pod kojima su sredstva odobrena u 2009. godini, uključujući i sredstva fonda, znači sredstva koja su udružena - entitetska i sredstva državnog ministarstva.“

Odgovor
Bešlagić, Selim

„Kako su izabrani šefovi disciplina Kliničkog centra u Sarajevu, a kako je to regulirano Statutom Kliničkog centra u Sarajevu?“

Odgovor
Jukić, Velimir

„Postavljam pitanje Vijeću ministara BiH, SIPA-i, OSA-i, entitetskim i kantonalnim/županijskim MUP-ovima i nadležnim tužiteljstvima - što rade i što poduzimaju u suzbijanju sve učestalije pojave zatvaranja ili gašenja, prestanka s radom određenih poduzeća i osnivanja novih koji nastavljaju raditi isti posao u istim prostorijama, s istim zaposlenicima i zapravo su samo promijenili ime?“

Odgovor
Alajbegović, Azra

„Molim da mi se dostavi izvješće o dosadašnjem radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja, kao i izvješće o dosadašnjem radu Međurektorske konferencije.“

Odgovor
Zorić, Vinko

„Zašto se BHT odlučila na zabranu samo jedne riječi (županije) u svome programu?“

Odgovor
Živković, Milorad

1. „Je li Kolegij Tužiteljsva BiH razmatrao i eventualno donio odluku da se tjeralice tužiteljstva iz Republike Srpske (pretpostavljam kako se to odnosi na one koje tretiraju ratne zločine) predhodno moraju pregledati i odobriti isključivo u Tužiteljstvu BiH? 2. Raspolaže li Ministarstvo civilnih poslova informacijom o tome jesu li u entitetskim ministarstvima pripremljeni zakonski ili podzakonski akti koji govore o pravima i obvezama primalja/babica, budući da se isti ne mogu donijeti na razini BiH, jer je u pitanju isključiva nadležnost entiteta? Također, molim da mi se dostave podaci o tome na koji se način trenutačno u entitetima, sukladno postojećoj legislativi, provodi izobrazba i stručno obrazovanje i usavršavanje osoba koje su primalje/babice ili to namjeravaju biti? Surađuju li ministarstva u ovim pitanjima s Udruženjem babica u BiH, jer sam u kontaktu s njima i stekao sam dojam da imaju konstruktivne predloge u smjeru poboljšanja postojećeg stanja i prakse?“

Odgovor

„Dvanaestoga srpnja u Bratuncu su boravila tri zastupnika iz Republike Srbije i izravno potpirivala međunacionalnu mržnju na području istočne BiH, što je doprinjelo ili doprinosi destabilizaciji ukupnih odnosa na tome području. Što je Ministarstvo vanjskih poslova poduzelo i je li uputilo ikakav prosvjed, notu Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije, Republici Srbiji?“