MENI

50. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ - Посланичка питања

Питање поставио/ла

Бешлагић, Селим

„Зашто ми у БиХ још увијек немамо правилник о природним изворским и минералним водама, односно када ћемо добити правилник о природним изворским и минералним водама? Напомињем да тај правилник мора садржавати одредбе реципрочне одредбама из истовјетних правилника из земаља у окружењу?“

Одговор
Хускић, Адем

„1. Да ли је Савјет министара, односно Министарство иностраних послова БиХ предузело кораке за склапање уговора са САД-ом о пореским олакшицама за грађане БиХ? Ако није, када планира покренути ово питање? 2. Који су разлози што је БиХ на 119. мјесту у свијету по условима пословања, ако знамо да без инвестиција нема брзог развоја земље? Да ли ће бити израђена Мапа пута која ће нас довести до повољнијег пословног амбијента? 3. Колико је регистрованих предузећа на хиљаду становника у БиХ, а колико у земљама региона, а колико у земљама ЕУ? Треба да се позабавимо том статистиком. Покрећем иницијативу да изгласамо сљедећи закључак – Задужују се законодавни и извршни органи власти у БиХ да ураде своје акционе планове за реализацију препорука из коминикеа Управног одбора за спровођење мира од 26.03.2009. године. У прилогу достављам коминике.“

Одговор

„Питање постављам Савјету министара, а нека Савјет министара одреди министарства која имају надлежност да ми одговоре на ово питање - Шта је држава БиХ предузела да заштити грађане БиХ и њихова људска права?“

Мехмедовић, Шемсудин

„1. Питам министра одбране БиХ – Колико је до сада евидентирано неовлашћених захтјева (лица и институција) за изузимањем одређене документације од ваших институција и у коју сврху? Које мјере и радње сте предузели да не дође до неовлашћеног приступа документацији у вези са догађајима из непосредне прошлости БиХ, из ваше надлежности? 2. Питам Савјет министара - Колико је од почетка овог сазива Савјета министара и у којој институцији пензионисано службеника или намјештеника, те поново враћено на исте послове или на позиције савјетника?“

Одговор
Бахтић, Садик

„Када ће Савјет министара припремити тачку дневног реда по закључку овог парламента и Колегијума – Рецесија, глобална финансијска криза и њени ефекти на економију у БиХ и мјере за превазилажење кризе. Предлажем овом парламенту иницијативу да задужи Савјет министара или Министарство цивилних послова да донесе одлуку или закључак да се фудбалској репрезентацији БиХ из резервног фонда и гранта за спорт исплати 100.000 КМ.“

Нанић, Хусеин

„1. Питање постављам предсједнику ЦИК-а - На колико је адреса Централна изборна комисија на посљедњим Општим изборима 2006. и Локалним изборима 2008. послала захтјеве за гласање путем поште и на који начин ЦИК добија податке о адресама пребивалишта наших грађана у иностранству? 2. Какво је објашњење Централне изборне комисије да од евидентираних преко 1,3 милиона наших грађана у иностранству путем поште гласа 41.700 или 0,7%? 3. Шта ЦИК предузима да се утврди стварни број наших грађана са пребивалиштем ван БиХ, са правом гласа путем поште, те да сваком грађанину БиХ који има пребивалиште ван БиХ буде омогућено једно од основних људских права да бира, буде биран и да има приступ изборном процесу? 4. И питање Министарству спољне трговине и економских односа - Да ли је БиХ покренула поступак приступања АТА Карнет споразуму, а ако није, када ће бити потписан овај значајни међуцарински споразум?“

Одговор
Зорић, Винко

„Питање постављам Савјету министара – Шта чине институције БиХ с циљем расвјетљавања злочина у и након 1945. године које су починили партизани и комунисти, с посебним нагласком на идентификацију жртава али и злочинаца у недавно пронађеним масовним гробницама у Вргорцу и словеначком руднику Барбарин - ров код села Худа Јама у близини Лашког?''

Одговор
Долић, Рифат

„1. Питање министру финансија: Да ли је истина да је БиХ у 2008. години за одобрене кредите који нису стављени на коришћење, на име редовне и казнене камате, направила додатну обавезу од 18 милиона евра, и ако је ово бар близу истине, ко је за то одговоран, шта сте предузели или предузимате, или шта ћете предузети према одговорним за овакво недопустиво понашање? 2. Друго питање МУП-у Унско-санског кантона и Кантоналном тужилаштву у Бихаћу: У којој фази истраге је и шта сте до сада предузели у истрази и предмету откривања лабораторије и пластеника у приватном пословном објекту у мјесту Слапница код Велике Кладуше, гдје је прошле године пронађено преко 2.000 стабљика или саксија са засађеном индијском конопљом?''

Одговор
Бећировић, Денис

„1. Ја постављам питање предсједавајућем Савјет министара и тражим да објасни свима нама у Представничком дому, кажем свима нама јер смо то заједно изгласали, зашто Савјет министара још увијек није реализовао једногласно усвојену иницијативу у Представничком дому којом је затражено да Савјет министара БиХ у року од три мјесеца достави стратегију за борбу против организованог криминала и корупције у БиХ? 2. Шта је конкретно у посљедњих шест мјесеци учинило Министарство за људска права и избјеглице у Савјету министара БиХ с циљем помоћи држављанину БиХ Илији Јуришићу, који се, ево 11. маја ће бити већ двије године, налази у београдском затвору. С обзиром да је његово здравствено стање све теже, ја бих замолио и министра за људска права и избјеглице да нам каже каква су његова најновија сазнања у вези са евидентним кршењем људских права овог држављанина БиХ?“

Одговор
Јамакосмановић, Сеад

''1. Када ће Министарство иностраних послова омогућити грађанима Босне и Херцеговине који бораве у Холандији да своје потребе и проблеме рјешавају у ДКП-у, амбасади и конзулату, односно када ће конзул долазити у Холандију из Белгије? 2. Друго питање постављам Министарству цивилних послова – Да ли наши грађана из иностранства могу добити матични број електронским путем, што до сада није био случај, а створени су законски услови?“

Одговор
Алајбеговић, Азра

„ Питање постављам Министарству образовања и науке Кантона Сарајево - Какав ће бити одговор на упит Медицинског факултета Универзитета у Сарајеву, а везано за регулисање статуса наставника Медицинског факултета Универзитета у Сарајеву, запослених у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, с обзиром на специфичности регулисања ња статуса запослених наставника према Закону о високом образовању, који је усвојила Скупштина Кантона Сарајево?“

Одговор
Живковић, Милорад

„Кад бих поставио посланичко питање - да ли се врши прислушкивање и праћење посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ, чланова Предсједништва БиХ и именованих званичника у Савјету министара БиХ, те ако је одговор потврдан, захтијевам детаљно образложење на основу чијег налога се врши прислушкивање и праћење и с којим разлогом - сигурно бих добио одговор да се не врши праћење и прислушкивање, али ипак ћу поставити наведено питање Тужилаштву БиХ и ОБАБиХ, с тим да ћу ОБАБиХ упутити захтјев лично и у складу са Законом о ОБАБиХ, и додатно питање које се надовезује на претходно - Шта наведене али и друге надлежне институције чине, шта су чиниле или намјеравају учинити да спријече нелегално прислушкивање и праћење наведених лица?“

Лозанчић, Нико

„Ја ћу поставити три кратка питања Министарству за људска права и избјеглице: 1. Колико је у БиХ приватизирано станова од стране предратних носилаца станарског права и колико је тих станова продато након откупа стана? 2. Колико је оних који су од 01.01.1992. до 31.12.1995. године из било којих разлога остали без посла у јавним предузећима, електропривредама и њиховим организационим јединицама, телекомима и њиховим организационим јединицама, поштама и њиховим организационим јединицама, и колико је оних којима је након потписивања Дејтонског мировног споразума, односно од 01.01.1996. године, омогућено да се врате на посао у та јавна предузећа? 3. Колики је број лица које су у општинама, односно општинским администрацијама, судовима, тужилаштвима и министарству унутрашњих пословима и његовим организационим јединицама остали без посла у овом периоду и колики је број оних којима је након 01.01.1996. године омогућено да се врате на посао у предратна мјеста живљења, односно радног односа?“

Одговор
Гењац, Халид

„Зашто Уставни суд РС-а који би требало да штити Устав РС-а спроводи антиуставну праксу, односно зашто Уставни суд ради по пословнику који има антиуставне одредбе? Кад ће Уставни суд свој пословник ускладити са Уставом РС-а и шта ће бити са одлукама које је овај суд донио по антиуставној процедури?“