MENI

50. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Zastupnička pitanja

Pitanje postavio/la

Bešlagić, Selim

„Zašto mi u BiH još uvijek nemamo Pravilnik o prirodnim izvorskim i mineralnim vodama, odnosno kada ćemo dobiti Pravilnik o prirodnim izvorskim i mineralnim vodama? Napominjem da u njima moraju postojati odredbe recipročne odredbama istovjetnih pravilnika iz zemalja u okruženju?“

Odgovor
Huskić, Adem

„1. Je li Vijeće ministara odnosno Ministarstvo vanjskih poslova BiH poduzelo korake za sklapanje ugovora sa SAD-om o poreznim olakšicama za građane BiH? Ukoliko nije, kada se planira pokrenuti ovo pitanje? 2. Koji su razlozi što je BiH na 119. mjestu u svijetu po uvjetima poslovanja, ako znamo da bez investicija nema brzog razvoja zemlje? Hoće li biti izrađena mapa puta koja će nas dovesti do povoljnijeg poslovnog ambijenta? 3. Koliko je registriranih poduzeća na tisuću stanovnika u BiH, koliko u zemljama regije, a koliko u zemljama EU? Malo se pozabavimo tom statistikom. „Pokrećem inicijativu za usvajanje sljedećeg zaključka: zadužuju se zakonodavna i izvršna tijela vlasti u BiH da izrade vlastite akcijske planove za provedbu preporuka iz Komunikea Upravnog odbora za provedbu mira od 26. 3. 2009. godine. U prilogu dajem Komunike (zajednička izjava)“.

Odgovor

„Pitanje postavljam Vijeću ministara BiH, pa neka Vijeće ministara odredi ministarstva koja su nadležna odgovoriti mi na ovo pitanje - šta je država BiH poduzela da zaštiti građane BiH i njihova ljudska prava?“

Mehmedović, Šemsudin

„ 1. Pitam ministra obrane BiH – koliko je do sada evidentirano slučajeva neovlaštenih zahtjeva (osoba i institucija) za izuzimanjem određene dokumentacije od vaših institucija i u koju svrhu? Koje mjere i radnje ste poduzeli da ne dođe do neovlaštenog pristupa dokumentaciji u vezi s događajima iz neposredne prošlosti BiH, iz Vaše nadležnosti? 2. Pitam Vijeće ministara BiH - koliko je od početka ovoga saziva Vijeća ministara i u kojoj instituciji umirovljeno službenika ili uposlenika te ponovno vraćeno na iste poslove ili savjetničke pozicije?“

Odgovor
Bahtić, Sadik

„Kada će Vijeće ministara pripremiti točku dnevnog reda po zaključku ovog Parlamenta i Kolegija – Recesija, globalna financijska kriza i njeni učinci na ekonomiju u BiH i mjere za prevladavanje krize? Predlažem ovom Parlamentu inicijativu da zaduži Vijeće ministara ili Ministarstvo civilnih poslova za donošenje odluke ili zaključka da nogometnoj reprezentaciji BiH iz pričuvnog fonda i dotacije za šport isplati 100.000 KM“.

Nanić, Husein

„1. Pitanje postavljam predsjedniku SIP-a – na koliko je adresa Središnje izborno povjerenstvo na prošlim općim (2006. godina) i lokalnim izborima (2008. godina) poslalo zahtjeva za glasovanje poštom i na koji način SIP dobiva podatke o adresama prebivališta naših građana u inozemstvu? 2. Koje je objašnjenje Središnjeg izbornog povjerenstva što od evidentiranih više od 1,3 milijuna naših građana u inozemstvu poštom glasuje 41.700 ili 0,7%? 3. Što SIP poduzima da dobije stvarni broj naših građana s prebivalištem izvan BiH s pravom glasa putem pošte, te da se svakom građaninu BiH koji ima prebivalište izvan BiH omogući jedno od temeljnih ljudskih prava da bira, bude biran i da ima pristup izbornom procesu? „4. I pitanje ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa - je li BiH pokrenula postupak pristupanja ATA Carnet sporazumu? Ako nije, kada će biti potpisan ovaj značajni međucarinski sporazum?“

Odgovor
Zorić, Vinko

„Pitanje postavljam Vijeću ministara – šta čine institucije BiH u cilju rasvjetljivanja zločina u i nakon 1945. godine koje su počinili partizani i komunisti, s posebnim naglaskom na identifikaciju žrtava, ali i zločinaca, u nedavno pronađenim masovnim grobnicama u Vrgorcu i slovenskom rudniku Barbarin - rov kod sela Huda Jama, u blizini Laškog“.

Odgovor
Dolić, Rifat

„1. Pitanje ministru financija i trezora BiH - je li istina da je BiH u 2008. godini za odobrene kredite koji nisu stavljeni na korištenje na ime redovne i kaznene kamate stvorila dodatnu obvezu BiH od 18 milijuna eura i, ako je ovo bar blizu istine, tko je za to odgovoran? Što ste poduzeli i što poduzimate ili što ćete poduzeti prema odgovornima za ovako nedopustivo ponašanje? 2. Drugo pitanje postavljam MUP-u Unsko-sanskog kantona i Kantonalnom tužiteljstvu u Bihaću - u kojoj je fazi istrage i što ste do sada poduzeli u istrazi i predmetu otkrivanja laboratorija i plastenika u privatnom poslovnom objektu u mjestu Slapnica, kod Velike Kladuše, jer je u tom kraju prošle godine pronađeno više od 2.000 stabala ili saksija s posađenom indijskom konopljom?“

Odgovor
Bećirović, Denis

„1. Ja danas postavljam pitanje predsjedatelju Vijeća ministara - objasnite svima nama u Zastupničkom domu, kažem svima nama jer smo to zajedno izglasali, zašto Vijeće ministara još uvijek nije realiziralo jednoglasno usvojenu inicijativu u Zastupničkom domu kojom je traženo da Vijeće ministara BiH u roku od tri mjeseca dostavi strategiju za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije u BiH? 2. Šta je konkretno u zadnjih šest mjeseci učinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH s ciljem pomoći državljaninu BiH Iliji Jurišiću koji se, evo, 11. svibnja bit će dvije godine, nalazi u beogradskom zatvoru. S obzirom da je njegovo zdravstveno stanje sve teže, zamolio bih i ministra za ljudska prava da nam kaže njegova najnovija saznanja u vezi s evidentnim kršenjem ljudskih prava ovog državljanina BiH?“

Odgovor
Jamakosmanović, Sead

1. Kada će Ministarstvo vanjskih poslova omogućiti građanima BiH koji borave u Nizozemskoj da svoje potrebe i probleme rješavaju u DKP-u, veleposlanstvu i konzulatu, odnosno kada će konzul iz Belgije dolaziti u Nizozemsku? 2. Drugo pitanje postavljam Ministarstvu civilnih poslova BiH – je li moguće dobiti matične brojeve naših građana iz inozemstva elektroničkim putem, što do sad nije bio slučaj, a za to su stvoreni zakonski uvjeti?“

Odgovor
Alajbegović, Azra

„Pitanje postavljam Ministarstvu obrazovanja i znanosti Kantona Sarajevo - kakav će biti odgovor na upit Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u vezi s reguliranjem statusa nastavnika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zaposlenih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, s obzirom na specifičnosti zakonskog uređenja zaposlenih nastavnika prema Zakonu o visokom obrazovanju, koji je usvojila Skupština Kanton Sarajevo?“

Odgovor
Živković, Milorad

„Kada bih postavio zastupničko pitanje - da li se prisluškuju i prate zastupnici i izaslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, članovi Predsjedništva BiH i imenovani dužnosnici u Vijeću ministara BiH? (ako bi odgovor bio potvrdan, zahtijevam detaljno obrazloženje na temelju čijeg naloga se provodi prisluškivanje i praćenje i s kojim razlogom?) - sigurno bih dobio odgovor da se ne prate i ne prisluškuju. No ipak ću postaviti navedeno pitanje Tužiteljstvu BiH i OSA-i, s tim što ću OSA-i uputiti osobno zahtjev a, sukladno Zakonu o OSA-i, i dodatno pitanje koje se nastavlja na prethodno: što navedene ali i druge nadležne institucije čine, činile su ili namjeravaju učiniti da spriječe nelegalno prisluškivanje i praćenje navedenih osoba?“

Lozančić, Niko

„Postavit ću tri kratka pitanja Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice: 1. Koliko je u BiH privatizirano stanova od strane predratnih nositelja stanarskog prava i koliko je tih stanova prodano nakon otkupa stana? 2. Koliko je onih koji su od 1. 1. 1992. do 31. 12. 1995. godine iz bilo kojih razloga ostali bez posla u javnim poduzećima, elektroprivredama i njihovim organizacijskim jedinicama, telekomima i njihovim organizacijskim jedinicama, poštama i njihovim organizacijskim jedinicama, i kolikom je broju njih nakon potpisa Daytonskog mirovnog sporazuma, odnosno od 1. 1. 1996. godine, omogućeno da se vrate na posao u ta javna poduzeća? 3. Koliko je osoba koje su u općinama, odnosno općinskim administracijama, sudovima, tužiteljstvima i ministarstvu unutarnjih poslova i njegovim organizacijskim jedinicama ostale bez posla u ovome razdoblju i koliko je tih osoba kojima je nakon 1. 1. 1996. godine omogućeno da se vrate na posao u predratna mjesta življenja, odnosno radnog odsnosa?“

Odgovor
Genjac, Halid

„Zašto Ustavni sud RS-a, koji bi trebao štititi Ustav RS-a, provodi antiustavnu praksu, odnosno zašto Ustavni sud radi po Poslovniku koji ima antiustavne odredbe? Kada će Ustavni sud svoj Poslovnik uskladiti s Ustavom RS-a i što će biti s odlukama koje su na ovom Sudu donesene po antiustavnoj proceduri?“