MENI

46. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ - Посланичка питања

Питање поставио/ла

Бахтић, Садик

„Имам једно посланичко питање за Савјет министара и Генерални секретаријат Савјета министара. Ко је и када основао Комисију за државну имовину: a) Коме Комисија за државну имовину одговара за свој рад? Који су задаци Комисије за државну имовину и на који начин Комисија подноси свој извјештај о раду? б) Зашто је Савјет министара БиХ прекршио Одлуку о именовању чланова Комисије доносећи закључак на 6. тематској сједници, одржаној 13.11.2008, којим Савјет министара задужује Комисију да припреми и достави нацрт закона о сљедећим принципима: – да у власништву државе буде непокретна имовина потребна за рад државних институција, укључујући перспективну непокретну и покретну војну имовину, – да остала имовина као и неперспективна војна имовина буде у власништву ентитета, односно кантона и општина, у складу са потребама ентитета, кантона и општинских институција. ц) Зашто Комисија није кренула с пописом цјелокупне државне имовине јер им је то основни задатак по Одлуци о оснивању комисије ('Службени гласник БиХ', број: 10/05), прописан у члану 1. и члану 2. под ц)? д) Зашто предсједавајући Комисије, господин Кутлеша, злоупотребљава свој положај и доноси одлуке без кворума комисије, врло битно, без кворума комисије по којој задужује Џевада Делића да припреми образац и критеријуме за попис државне имовине, када господин Делић није ни легитимни члан те комисије, јер је у међувремену из Федералне управе за геодетске и имовинскоправне послове, одакле је именован у комисију, прешао и запослен је у Генералном секретаријату као подређени господину Кутлеши?“

Гењац, Халид

„Ја имам једно питање за предсједника Уставног суда РС-а. Зашто Уставни суд РС, који би требало да штити Устав РС, спроводи антиуставну праксу, односно зашто Уставни суд ради по Пословнику који има антиуставне одредбе? Кад ће Уставни суд ускладити свој пословник са Уставом РС-а и шта ће бити са одлукама које су на овом суду донесене по антиуставној процедури?“

Одговор

„Да ли и у којој мјери Савјет министара намјерава предузети мјере помоћи бх. привреди с циљем ублажавања рецесије и кризе која захвата цијели свијет? a) Да ли се размишља о смањењу пореских стопа? б) Какав је прилив ПДВ-а у јануару и фебруару ове године у поређењу са јануаром и фебруаром 2008. године?“

Нанић, Хусеин

''Влада Унско-санског кантона је уз исказану заинтересованост општина из Унско-санског кантона прије неколико година покренула иницијативу за гасификацију тог кантона. С обзиром на актуелну енергетску ситуацију са снабдијевањем наше земље гасом и исказану спремност владе и општина, постављам питање министру и менаџменту БХ гаса ДОО Сарајево – Да ли сте добили званичан захтјев, иницијативу за покретање Пројекта гасификације, шта сте до сада предузели и шта ћете предузети да се наведена иницијатива актуелизира и покрене процедура и њена реализација? Друго питање, такође министарству, Федералном министарству енергије, рударства и индустрије и директору Федералне агенције за приватизацију. Постављам питање, дакле министру и директору Федералне агенције за приватизацију – Да ли се прати реализација преузетих обавеза по Уговору о докапитализацији „Енергопетрола“ и шта су влада и агенција предузеле и шта ће предузети да се уговор у потпуности испоштује?''

Одговор
Долић, Рифат

„Који су разлози што Савјет министара до данас није реализовао закључак овог дома од 14.07.2008. године који је гласио – Задужује се Савјет министара БиХ да, у року од 30 дана, припреми и Представничком дому достави информацију о стању и статусу имовине државе, фирми и грађана БиХ у земљама насталим распадом бивше СФРЈ са планом активности на њеној заштити и преузимању од легалних власника? И осјећате ли се, као челни човјек Савјета министара, директно одговорним за штете које су у међувремену настале незаконитим узимањем имовине 'Агрокомерца' у Републици Хрватској вриједне пет милиона марака због непредузимања потребних радњи Савјета министара и институција БиХ на њеној заштити? Тражим од руководства и Секретаријата Дома да сва моја посланичка питања и иницијативе које се односе на захтјеве о заштити имовине 'Агрокомерца' у Републици Хрватској прослиједи државном правобраниоцу на оцјену. А ја стојим на располагању за све додатне информације и евентуално потребну документацију.“

Одговор
Бећировић, Денис

„Ја имам два посланичка питања и бићу врло кратак. На 24. сједници Представничког дома предложио сам иницијативу која је усвојена и која је обавезала Савјет министара БиХ да достави текст Стратегије за борбу против корупције и криминала у БиХ. Подсјећам, Парламент је ту иницијативу усвојио 13. фебруара 2008. године. Ево, дакле, прошло је више од годину дана, обавезали смо Савјет министара да нам достави у року од три мјесеца ту иницијативу, а до овог тренутка није ништа урађено, односно није достављено ништа Представничком дому Парламентарне скупштине. А Стратегија за борбу против корупције и криминала која је важила за период 2006 – 2009. година је истекла. Моје питање Савјету министара – Зашто не поштујете одлуку Парламента БиХ, односно Представничког дома? Друго питање, на 41. сједници, одржаној 03. децембра 2008. године, предложио сам закључак који је такође усвојио Представнички дом, а односи се на обавезу достављања Акционог плана о спровођењу Споразума о стабилизацији и придруживању, како смо закључили најкасније у року од седам дана, након чега ће Представнички дом послије обављене расправе донијети свој програм рада у вези с овим питањем. Поново питање за Савјет министара – Зашто нисте испоштовали овај закључак Представничког дома?“

Одговор
Јукић, Велимир

„Шта предузима министар иностраних послова БиХ господин Свен Алкалај да се, у складу са Уставом БиХ, балансира национална структура запослених и руководилаца у Министарству иностраних послова БиХ, укључујући и запослене у ДКП мрежи?“

Одговор
Алајбеговић, Азра

„Да ли ће и како користити сазнања која смо чули на дводневном семинару који је организовао ОЕБС о безбједносној политици у БиХ, а везано је за закључке овог дводневног семинара. Значи, да ли ће користити и како ће користити с обзиром на мој субјективни дојам да је на том семинару било неопростиво мало службеника Министарства безбједности?“

Одговор