MENI

46. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Zastupnička pitanja

Pitanje postavio/la

Bahtić, Sadik

„Imam jedno zastupničko pitanje za Vijeće ministara i Glavno tajništvo Vijeća ministara BiH. Tko je i kada je osnovao Povjerenstvo za državnu imovinu: a) Kome Povjerenstvo za državnu imovinu odgovara za svoj rad? Koji su zadaci Povjerenstva za državnu imovinu i na koji način Povjerenstvo podnosi svoje izvješće o radu? b) Zašto je Vijeće ministara BiH prekršilo Odluku o imenovanju članova Povjerenstva donoseći zaključak na 6. tematskoj sjednici, održanoj 13. 11. 2008, kojom Vijeće ministara zadužuje Povjerenstvo da pripremi i dostavi nacrt zakona po sljedećim načelima: – da u državnom vlasništvu bude nepokretna imovina potrebna za rad državnih institucija, uključujući perspektivnu nepokretnu i pokretnu vojnu imovinu, – da ostala imovina, kao i neperspektivna vojna imovina, bude u vlasništvu enteteta odnosno kantona i općina sukladno potrebama entiteta, kantona i općinskih institucija. c) Zašto Povjerenstvo nije započelo popis cjelokupne državne imovine, jer im je to osnovni zadatak po Odluci o osnivanju Povjerenstva („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/05), propisan člankom 1. i člankom 2. pod c) te Odluke? d) Zašto predsjedatelj Povjerenstva, g. Kutleša, zlorabi svoj položaj i odnosi odluke bez kvoruma Povjerenstva - vrlo bitno, bez kvoruma Povjerenstva - kojima zadužuje Dževada Delića da pripremi obrazac i kriterije za popis državne imovine, kada gospodin Delić nije ni legitimni član toga Povjerenstva, jer je u međuvremenu iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (odakle je imenovan u Povjerenstvo) prešao i zaposlen je u Glavnom tajništvu, kao podređeni gospodinu Kutleši?“

Genjac, Halid

„Ja imam jedno pitanje predsjedniku Ustavnog suda RS-a. Zašto Ustavni sud RS-a, koji bi trebao štititi Ustav RS-a, provodi antiustavnu praksu, odnosno zašto Ustavni sud radi po Poslovniku koji ima antiustavne odredbe? Kada će Ustavni sud svoj Poslovnik uskladiti s Ustavom RS-a i što će biti s odlukama koje su na ovom Sudu donesene po antiustavnoj proceduri?“

Odgovor

„Namjerava li i u kojoj mjeri Vijeće ministara poduzeti pomoć gospodarstvu BiH s ciljem ublažavanja recesije i krize koja zahvata cijeli svijet? a) Razmišlja li se o smanjenju poreznih stopa? b) Kakav je priljev PDV-a u siječnju i veljači ove godine u usporedbi sa siječnjem i veljačom 2008. godine?“

Nanić, Husein

„Vlada Unsko-sanskog kantona je, uz iskazanu zainteresiranost općina iz Unsko-sanskog kantona, prije nekoliko godina pokrenula inicijativu za plinofikaciju toga kantona. S obzirom na aktualnu energetsku situaciju u opskrbi plinom naše zemlje i iskazanu spremnost vlade i općina, postavljam pitanje ministru i menadžmentu BH gasa d.o.o. Sarajevo – jeste li dobili službeni zahtjev, inicijativu za pokretanje Projekta plinofikacije, što ste do sada poduzeli i što ćete poduzeti da se navedena inicijativa aktualizira i pokrene procedura i realizacije iste? Drugo pitanje također upućujem Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i ravnatelju Federalne agencije za privatizaciju. Postavljam pitanje, dakle, ministru i ravnatelju Federalne agencije za privatizaciju – prati li se realizacija preuzetih obveza po Ugovoru o dokapitalizaciji Energopetrola, te što je Vlada i Agencija poduzela i što će poduzeti da se ugovor u potpunosti ispoštuje?

Odgovor
Dolić, Rifat

„Koji su razlozi da Vijeće ministara do danas nije izvršilo zaključak ovoga Doma od 14. 7. 2008. godine, koji je glasio: Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi i Zastupničkom domu dostavi informaciju o stanju i statusu imovine države, tvrtki i građana BiH u zemljama nastalim raspadom bivše SFRJ s planom aktivnosti na njezinoj zaštiti i preuzimanju od strane legalnih vlasnika? I osjećate li se, kao čelni čovjek Vijeća ministara, izravno odgovornim za štete koje su u međuvremenu nastale nezakonitim uzimanjem imovine Agrokomerca u Republici Hrvatskoj, vrijedne 5 milijuna maraka, zbog nepoduzimanja potrebnih radnji Vijeća ministara i institucija BiH na njezinoj zaštiti? Tražim od vodstva i Tajništva Doma da sva moja zastupnička pitanja i inicijative koje se odnose na zahtjeve o zaštiti imovine Agrokomerca u Republici Hrvatskoj proslijedi državnom pravobranitelju na ocjenu. A ja istom stojim na raspolaganju za sve dodatne informacije i eventualno potrebnu dokumentaciju.“

Odgovor
Bećirović, Denis

„Ja imama dva zastupnička pitanja, bit ću vrlo kratak. Na 24. sjednici Zastupničkog doma predložio sam inicijativu koja je usvojena i kojom je Vijeće ministara BiH obvezano da dostavi tekst Strategije za borbu protiv korupcije i kriminala u BiH. Podsjećam, Parlament je tu inicijativu usvojio 13. veljače 2008. godine. Evo, dakle, prošlo je više od godinu dana, obvezali smo, kao parlament, Vijeće ministara da nam u roku od tri mjeseca dostavi tu inicijativu. Do ovoga trenutka nije ništa urađeno, odnosno Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH nije dostavljeno ništa, a Strategija za borbu protiv kriminala i korupcije koja je važila za razdoblje 2006 – 2009. godina je istekla. Moje pitanje Vijeću ministara – zašto ne poštujete odluku Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Zastupničkog doma? Drugo pitanje - na 41. sjednici, održanoj 3. prosinca 2008. godine, predložio sam zaključak koji je Zastupnički dom također usvojio, a odnosi se na obvezu dostave Akcijskog plana o provođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kako smo zaključili, najkasnije u roku od sedam dana, nakon čega će Zastupnički dom poslije obavljene rasprave donijeti svoj program rada u vezi s ovim pitanjem. Ponovo pitanje za Vijeće ministara – zašto niste ispoštovali ovaj zaključak Zastupničkog doma?“

Odgovor
Jukić, Velimir

„Što poduzima ministar vanjskih poslova BiH, g. Sven Alkalaj, da se sukladno Ustavu BiH izvrši balansiranje nacionalne strukture uposlenika i rukovoditelja u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, uključivo i zaposlenike u DKP mreži?“

Odgovor
Alajbegović, Azra

„Da li će i kako koristiti saznanja koja smo čuli na dvodnevnom seminaru organiziranom od strane OESS-a o sigurnosnoj politici u BiH, a vezano je za zaključke s tog dvodnevnog seminara. Znači, hoće li koristiti i kako će koristiti, s obzirom na moj, subjektivni dojam, da je na tom seminaru bilo neoprostivo malo službenika iz Ministarstva sigurnosti?“

Odgovor