MENI

PRETRAGA

NAZIV

Zakoni na snazi

Odjel za dokumentaciju i informacije INDOK sektora Sekretarijata izradio je informaciju o zakonima na snazi od 1997. godine.

Pretraga se obavlja tako da se u prazno polje pored naziva unesu najmanje četiri karaktera iz naziva.

Rezultat pretrage omogućava ispis sa sljedećim podacima: naziv osnovnog zakona sa svim izmjenama i dopunama, redni broj i datum sjednica domova na kojima je zakon donesen, broj ''Službenog glasnika BiH'', napomenu za zakone koje je na privremenim osnovama proglasio visoki predstavnik za BiH.

    • Ukupno: 0