MENI

PRETRAGA

NAZIV ILI BROJ AKTA

SAZIV

STATUS

Prijedlozi zakona/zakoni prema statusu

Kako bi se korisnicima omogućio brz i jednostavan pristup informacijama o statusu prijedloga zakona u svim fazama temeljnog zakonodavnog postupka, Odjel za dokumentciju i informacije INDOK sektora Tajništva PSBiH kontinuirano ažurira podatke o statusu prijedloga zakona. 

Status se mijenja ovisno o tome u kojoj je fazi temeljnog zakonodavnog postupka određeni prijedlog zakona. Promjene statusa odmah su vidljive.