MENI

Kalendar događaja

23.5.2022
8:45

Sastanak poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i predsjedavajućeg Privremene istražne komisije Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH Damira Arnauta sa predstavnicima Stalne delegacije Kraljevine Norveške pri OSCE-u