MENI

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije

PREDSJEDAVAJUĆI: Radmanović, Nebojša
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Kadić, Sead
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Karamatić, Mario
ČLANOVI: Radončić, Fahrudin
Raguž, Martin
Tadić, Ognjen
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije prati vođenje vanjske politike Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH; razmatra pitanja saradnje BiH s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom; razmatra pitanja međuparlamentarne saradnje s odgovarajućim komisijama parlamenata drugih zemalja; razmatra pitanja saradnje s Vijećem Evrope, Interparlamentarnom unijom, Centralnoevropskom inicijativom i Organizacijom za evropsku sigurnost i saradnju, te drugim međunarodnim organizacijama; razmatra pitanja rada institucija BiH nadležnih za pitanja vanjskih poslova i međunarodnih odnosa; razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih delegacija PSBiH u međuparlamentarnim institucijama; razmatra pitanja davanja i otkazivanja saglasnosti za ratificiranje međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija; zatim razmatra pitanja koja se odnose na vanjskotrgovinsku politiku; na sporazume o međunarodnoj trgovini; na carinsku politiku, tarife, propise i zakone iz svoje oblasti; na pitanja koja se odnose na međunarodne obaveze BiH; razmatra odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama; razmatra pitanja koja se odnose na putne isprave; na uspostavu i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija; na reguliranje međunarodnog i međuentitetskog saobraćaja; na civilno zrakoplovstvo i na informaciono-komunikacione tehnologije.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa i vanjskih poslova, vanjske trgovine, carina, saobraćaja i komunikacija.
Sjednice