MENI

Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Савјетa Европе (ПССЕ)

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Магазиновић, Саша
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Новаковић - Бурсаћ, Сњежана
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Филиповић, Даријана
ЧЛАНОВИ: Бореновић, Бранислав
Ћудић, Сабина
ЗАМЈЕНИЦИ ЧЛАНОВА: Босић, Младен
Дедић, Шемсудин
Ђонлагић, Џенан
Карамехић-Абазовић, Миа
Вујичић, Мирослав
КОНТАКТ

 

Надлежности

Парламентарна скупштина Савјета Европе (ПССЕ)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)


Основана као прва међународна организација у Европи након Другог свјетског рата, Савјет Европе (СЕ) јесте организација која заузима посебно мјесто у европској институционалној структури због значаја основних тема којима се бави: заштита људских права, демократија и владавина права. Ова организација развила је у свијету јединствен механизам и правне инструменте заштите људских права. Савјет Европе данас обухвата 47 држава са око 800 милиона становника. 

Највеће остварење Савјета Европе је Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, о чијем се спровођењу, поред осталих тијела СЕ, брине Европски суд за људска права: институција која сваком грађанину чија су људска права угрожена даје могућност да тражи остварење својих права и заштити људско достојанство.

У сврху испуњавања својих основних циљева, Савјет Европе је исплео мрежу институција које настоје учинити Европу бољим мјестом за живот. Комитет министара, Парламентарна скупштина, Европски суд за људска права, Конгрес локалних и регионалних власти, Канцеларија комесара за људска права, Конференција невладиних организација, Венецијанска комисија, Европски комитет за спречавање мучења и нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавања те бројна друга тијела и комитети својим активностима настоје осигурати спровођење принципа и вриједности Савјета Европе у областима: људских права, правних питања, социјалних и економских питања, заштите животне средине, локалних и регионалних власти, образовања, културе и спорта, питања младих.

Парламентарна скупштина Савјета Европе (ПССЕ) савјетодавно је тијело Савјета Европе, састављено од чланова државних парламената при чему је најмањи број чланова који једна земља може имати два, а највећи осамнаест. Парламентарна скупштина Савјета Европе има 318 посланика – чланова Скупштине и исто толико замјеника чланова. О саставу делегација одлучује сваки државни парламент појединачно, при чему је потребно осигурати одговарајућу заступљеност политичких партија (позиције и опозиције), те полну заступљеност. У Парламентарној скупштини Савјета Европе дјелују политичке групе које представљају савез партија сличних идеолошких погледа, и то: Социјалисти (СОЦ), Група европских народних странака (ЕПП/ЦД), Европска демократска група (ЕДГ), Алијанса либерала и демократа за Европу (АЛДЕ) и Група уједињене европске љевице (УЕЛ). Чланство у политичким групама није обавезно, тако да одређени број чланова не припада ниједној групацији.

За координирање активности Парламентарне скупштине Савјета Европе и њено представљање у спољним односима задужен је Биро у којем су: предсједник ПССЕ, двадесет потпредсједника, предсједавајући политичких група и предсједавајући комитета. Чланови Бироа заједно са предсједавајућим свих националних делегација чине Стални комитет чији је главни задатак да дјелује у име Скупштине између засједања. 

Парламентарна скупштина Савјета Европе у оквиру својих активности расправља о готово свим актуелним друштвеним проблемима и политичким догађајима и у ту сврху је основано десет сталних комитета:

 - Комитет за политичка питања и демократију
 - Комитет за правне послове и људска права
 - Комитет за социјална питања, здравство и одрживи развој
 - Комитет за миграције, избјеглице и расељена лица
 - Комитет за културу, науку, образовање и медије
 - Комитет за једнакост и недискриминацију
 - Мониторинг комитет
 - Комитет за правила и процедуре, имунитет и институционална питања
 - Комитет за избор судија у Европски суд за људска праваСједиште Парламентарне скупштине Савјета Европе је у Стразбуру (Француска), гдје се и одржава пленарна сједница подијељена у четири дијела, а која се одржава крајем јануара, априла и јуна, те почетком октобра. Састанци комитета, укључујући и састанке Бироа и Сталног комитета, одржавају се за вријеме пленарних засједања, као и између засједања.

Одлуке које доноси Скупштина Савјета Европе доносе се у форми резолуција или препорука и, иако немају правно обавезујући карактер, поштовање тих докумената представља израз привржености организацији у чије чланство је земља ступила. Осим тога, Скупштина се својом експертизом, посебно у области људских права, наметнула као респектабилан актер на европској политичкој сцени. Задужена је за избор предсједника Скупштине, генералног секретара Савјет Европе и његовог замјеника, генералног секретара Парламентарне скупштине СЕ, судије Европског суда за људска права, те комесара за људска права.

Делегација Парламентарне скупштине БиХ има пет чланова и пет замјеника чланова, који су рапоређени у одговарајуће политичке групације и комитете према сопственим преференцијама. Посебна улога коју имају чланови Делегације огледа се у контактима са Мониторинг комитетом ПССЕ. С обзиром да је Босна и Херцеговина од пријема у чланство Савјета Европе под мониторингом испуњавања постпријемних обавеза, Мониторинг комитет ПССЕ редовно прати ситуацију у Босни и Херцеговини и припрема извјештаје на основу којих ПС Савјета Европе доноси резолуције и препоруке за дјеловање бх. власти.


Државе чланице Савјета Европе: Албанија, Андора, Аустрија, Азербејџан, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Холандија, Хрватска, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грузија, Грчка, Исланд, Ирска, Италија, Јерменија, Кипар, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Мађарска, Македонија, Малта, Молдавија, Монако, Норвешка, Њемачка, Пољска, Португал, Румунија, Руска Федерација, Сан Марино, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Турска, Украјина, Велика Британија

Државе посматрачи: Канада, Мексико, Израел.

Статус специјалног госта у ПС Савјета Европе има Бјелорусија.

Циљ Савјета Европе је да постигне веће јединство међу својим чланицама ради заштите и остварења идеала и принципа који су њихово заједничко насљеђе, те омогућавања њиховог економског и друштвеног напретка (Члан 1. Статута Савјета Европе) 

Службени језици ПССЕ: енглески и француски, а као радни језици користе се још и руски, њемачки и италијански.

Напомена: Због обавезног присуства сједницама Парламентарне скупштине Савјета Европе, Делегација ПСБиХ у овом тијелу састоји се од чланова и замјеника чланова