MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PSVE)

PREDSJEDATELJ: Magazinović, Saša
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA: Novaković - Bursać, Snježana
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA: Filipović, Darijana
ČLANOVI: Borenović, Branislav
Ćudić, Sabina
ZAMJENICI ČLANOVA: Bosić, Mladen
Dedić, Šemsudin
Đonlagić, Dženan
Karamehić-Abazović, Mia
Vujičić, Miroslav
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Vijeća Europe (PSVE)
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)


Osnovana kao prva međunarodna organizacija u Europi nakon Drugog svjetskog rata, Vijeće Europe (VE) je organizacija koja zauzima posebno mjesto u europskoj institucionalnoj strukturi zbog značaja osnovnih tema kojima se bavi: zaštita ljudskih prava, demokracija i vladavina prava. Ova organizacija razvila je jedinstven u svijetu mehanizam i pravne instrumente zaštite ljudskih prava. Vijeće Europe danas obuhvaća 47 zemalja s oko 800 milijuna stanovnika. 

Najveće ostvarenje Vijeća Europe jest Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o čijoj se provedbi, uz ostala tijela VE-a, skrbi Europski sud za ljudska prava: institucija koja svakom građaninu čija su ljudska prava ugrožena daje mogućnost tražiti ostvarenje svojih prava i zaštiti ljudsko dostojanstvo.

U svrhu ispunjenja svojih osnovnih ciljeva, Vijeće Europe uspostavilo je mrežu institucija koje nastoje učiniti Europu boljim mjestom za život. Odbor ministara, Parlamentarna skupština, Europski sud za ljudska prava, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, Ured povjerenika za ljudska prava, Konferencija nevladinih organizacija, Venecijanska komisija, Europski odbor za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, te brojna druga tijela i odbori svojim aktivnostima nastoje osigurati provođenje načela i vrijednosti Vijeća Europe na područjima: ljudskih prava, pravnih pitanja, socijalnih i ekonomskih pitanja, okoliša, lokalnih i regionalnih vlasti, obrazovanja, kulture i sporta, pitanja mladih. 

Parlamentarna skupština Vijeća Europe (PSVE) savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje čine članovi nacionalnih parlamenata, pri čemu jedna zemlja može imati najmanje dva člana, a najviše osamnaest. Parlamentarna skupština Vijeća Europe broji 318 zastupnika – članova Skupštine i isto toliko zamjenika članova. O sastavu izaslanstava odlučuje svaki nacionalni parlament posebno, pri čemu je potrebno osigurati odgovarajuću zastupljenost političkih stranaka (vladajućih i oporbe), te spolnu zastupljenost. U Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe djeluju političke skupine koje zastupaju savez stranaka sličnih ideoloških pogleda, i to su: Socijalisti (SOC), Skupina europskih narodnih stranaka (EPP/CD), Europska demokratska skupina (EDG), Alijansa liberala i demokrata za Europu (ALDE) i Skupina ujedinjene europske ljevice (UEL). Članstvo u političkim skupinama nije obvezno tako da postoji određeni broj članova koji ne pripada niti jednoj grupaciji.

Za koordiniranje aktivnosti Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i njeno predstavljanje u vanjskim odnosima zadužen je Ured, koji čine: predsjednik PSVE-a, 20 potpredsjednika, predsjedatelji političkih skupina i predsjedatelji odbora. Članovi Ureda zajedno s predsjedateljima svih nacionalnih izaslanstava čine Stalni odbor, čiji je glavni zadatak djelovati u ime Skupštine između zasjedanja. 

Parlamentarna skupština Vijeća Europe u okviru svojih aktivnosti raspravlja o skoro svim aktualnim društvenim problemima i političkim događajima i u tu svrhu je osnovano deset stalnih odbora: 

 - Odbor za politička pitanja i demokraciju
 - Odbor za pravne poslove i ljudska prava
 - Odbor za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj
 - Odbor za migracije, izbjeglice i raseljene osobe
 - Odbor za kulturu, znanost, obrazovanje i medije
 - Odbor za jednakost i nediskriminaciju
 - Odbor za monitoring
 - Odbor za pravila i procedure, imunitet i institucionalna pitanja
 - Odbor za izbor sudaca u Europski sud za ljudska prava


Sjedište Parlamentarne skupštine Vijeća Europe je u Strasbourgu (Francuska) gdje se i održava plenarna sjednica, podijeljena na četiri dijela koji se održavaju potkraj siječnja, travnja i lipnja, te početkom listopada. Sastanci odbora, uključujući i sastanke Ureda i Stalnog odbora, održavaju se i za vrijeme plenarnih zasjedanja i između zasjedanja. 

Odluke što ih donosi Skupština Vijeća Europe donose se u obliku rezolucija ili preporuka i, iako nemaju pravno obvezujući karakter, poštivanje tih dokumenata izraz je privrženosti organizaciji u čije je članstvo zemlja stupila. Osim toga, Skupština se svojom ekspertizom, osobito iz područja ljudskih prava, nametnula kao respektabilan sudionik na europskoj političkoj sceni. Zadužena je za izbor predsjednika Skupštine, glavnog tajnika Vijeća Europe i njegova zamjenika, glavnog tajnika Parlamentarne skupštine VE-a, suce Europskog suda za ljudska prava te povjerenika za ljudska prava.

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH ima pet članova i pet zamjenika članova koji su rapoređeni u odgovarajuće političke grupacije i odbore, prema vlastitim preferencijama. Posebna uloga članova Izaslanstva ogleda se u kontaktima s Odborom za monitoring PSVE-a. Budući da je Bosna i Hercegovina od prijma u članstvo Vijeća Europe pod monitoringom ispunjavanja poslijeprijamnih obveza, Odbor za monitoring PSVE-a redovito prati prilike u BiH i priprema izvješća na temelju kojih PSVE donosi rezolucije i preporuke za djelovanje bh. vlasti.

Zemlje članice Vijeća Europe: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Island, Irska, Italija, Cipar, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, San Marino, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija

Zemlje promatrači: Kanada, Meksiko, Izrael.

Status specijalnog gosta u PS Vijeća Europe ima Bjelorusija.

Cilj Vijeća Europe je postići veće jedinstvo među svojim članicama s ciljem zaštite i ostvarenja ideala i načela koji su njihovo zajedničko naslijeđe, te omogućavanja njihovog gospodarskog i društvenog napretka (Članak 1. Statuta Vijeća Europe) 


Službeni jezici PSVE-a: engleski i francuski, a kao radni jezici rabe se još i ruski, njemački i talijanski.

Napomena: Zbog obvezne nazočnosti sjednicama Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, Izaslanstvo PSBiH u ovom tijelu sastoji se od članova i zamjenika članova