MENI

Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Организације за европску безбједност и сарадњу (OЕБС)

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Човић, Драган
ЗАМЈЕНИЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Гењац, Халид
Мајкић, Душанка
КОНТАКТ
  • Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у Парламентарној скупштини Организације за европску безбједност и сарадњу (OЕБС)

    Секретар: Вањек, Дејан

 

Надлежности


Парламентарна скупштина Организације за сарадњу и безбједност у Европи (ОЕБС)
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe (PA OSCE)


Парламентарна скупштина ОЕБС-а (ПСОЕБС) јесте парламентарна димензија ОЕБС-а као организације основане у вријеме хладног рата која је служила прије свега као форум за дијалог Истока и Запада. Скупштина је успостављена на Париском самиту 1990. године с примарним циљем да промовише учешће парламената држава чланица у раду ОЕБС-а, и временом се развила у веома активног и уваженог члана ОЕБС-ове породице. Њен главни задатак је да омогући дијалог између парламената, што представља важан аспект свеукупних напора у суочавању са изазовима демократије свуда гдје је ОЕБС присутан.

Парламентарна скупштина ОЕБС-а има 320 чланова из 56 држава, који су мандате добили од својих националних парламената и који се састају три пута годишње како би дискутовали о питањима која су важна за активности и настојања ОЕБС-а. Чланови Скупштине припремају декларације, саопштења и препоруке упућене владама, скупштинама и цивилном друштву о значајним питањима у вези са промоцијом људских права и основних слобода, економске и еколошке сарадње и војно-безбједносних питања. Чланови Скупштине и у својим матичним скупштинама дискутују о темама које се тичу ОЕБС-а.

Данас свака скупштина у свом чланству има ОЕБС-ове стручњаке који су у позицији да подрже и утичу на политику ОЕБС-а. У том смислу, њихов рад повећава политичку одговорност и легитимитет ОЕБС-а, а с друге стране побољшава транспарентност ОЕБС-овог рада у свим секторима. Посебан значај ПСОЕБС има у надгледању парламентарних избора у региону гдје је ОЕБС присутан. Програм ангажује чланове парламената држава чланица да као стручни посматрачи воде изборне пројекте ОЕБС-а.

Чланови Скупштине такође прате и начин на који ОЕБС извршава преузете обавезе учешћем на тематским семинарима и конференцијама које Скупштина редовно организује. Ове расправе између засједања Скупштине посвећене су специфичним темама којима се бави ОЕБС, као што су: безбједност, мањине, миграције, организовани криминал и корупција итд. Такође се баве и регионалним питањима, укључујући изградњу демократије у кавкаском и балканском региону, трансазијском димензијом ОЕБС-а, као медитеранским и арктичким регионом. Надаље, ОЕБС сваке друге године организује и конференције о економским питањима.

Све расправе у оквиру ОЕБС-а пружају парламентарцима могућност да размијене мишљења са колегама и међународним стручњацима и продубе своје разумијевање питања значајних за ОЕБС у ширем контексту принципа Организације и свеобухватног принципа безбједности. Парламентарна скупштина ОЕБС-а одржава редовну званичну и незваничну комуникацију и сарадњу са другим институцијама ОЕБС-а, али и блиску сарадњу са Парламентарном скупштином Савјета Европе, Скупштином Западноевропске уније, Европским парламентом и Интерпарламентарном скупштином Заједнице независних држава, који имају статус посматрача у ПСОЕБС-у.
Босна и Херцеговина, као држава чланица ОЕБС-а, има право на именовање три члана Парламентарне скупштине БиХ као представника у Парламентарној скупштини ОЕБС-а.
Делегацију Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а чине три члана, који су истовремено распоређени у комитете ПСОЕБС-а: 

- Општи комитет за политичка питања и безбједност
- Општи комитет за економска питања, науку, технологију и животну средину
- Општи комитет за демократију, људска права и хуманитарна питања.

Стална делегација Парламентарне скупштине БиХ даје велики допринос раду ПСОЕБС-а и активним учешћем у изборним посматрачким мисијама и у региону и у другим европским земљама.

Државе чланице ОЕБС-а: Албанија, Андора, Аустрија, Азербејџан, Белгија, Бивша Југословенска Република Македонија, Бјелорусија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Црна Гора, Чешка Република, Данска, Естонија, Финска, Француска, Грчка, Грузија, Холандија, Хрватска, Ирска, Исланд, Италија, Јерменија, Канада, Казахстан, Кипар, Киргистан, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Мађарска, Малта, Молдавија, Монако, Норвешка, Њемачка, Пољска, Португал, Румунија, Руска Федерација, Сан Марино, Сједињене Америчке Државе, Словачка Република, Словенија, Србија, Света Столица, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Таџикистан, Туркменистан, Турска, Украјина, Уједињено Краљевство, Узбекистан

Службени језици ПС ОЕБС: енглески, франуцски, њемачки, италијански, руски и шпански.