MENI

Комисија за борбу против корупције

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Бореновић, Бранислав
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Кожул, Предраг
ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Салкичевић - Диздаревић, Ермина
ЧЛАНОВИ: Бегић, Златан
Грковић, Ненад
Кешо, Сафет
Којић, Милорад
Мандра, Нермин
КОНТАКТ
  • Комисија за борбу против корупције

    Секретар:

 

Надлежности

Комисија за борбу против корупције Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) спроводи парламентарни надзор с циљем откривања и превенције свих облика корупције, у складу са Законом о парламентарном надзору; прати активности Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и разматра питања која се односе на Агенцију; подстиче активности у институцијама БиХ усмјерене на борбу против корупције; сарађује са правосудним институцијама и органима за спровођење закона на нивоу Босне и Херцеговине на пољу борбе против корупције; разматра предложене законе и друге прописе са становишта борбе против корупције; разматра припреме за учешће делегација Босне и Херцеговине на међународним скуповима који се односе на извршавање међународних обавеза Босне и Херцеговине на пољу борбе против корупције и клептократије, сукоба интереса, те других облика коруптивног дјеловања; разматра извјештаје институција БиХ са становишта борбе против корупције; сарађује са сличним комисијама и парламентарним тијелима других земaља и међународних организација те страним званичницима, по питању борбе против корупције; обавља друге активности прописане Законом о парламентарном надзору, на пољу борбе против корупције.

Комисија за борбу против корупције Представничког дома ПСБиХ разматра и друга питања из области борбе против корупције.

Изузетно од општих одредаба прописаних чланом 30. Пословника Представничког дома ПСБиХ, предсједавајући Комисије ће бити из странке која нема министра или замјеника министра у Савјету министара БиХ. Ова одредба ће се примјењивати у сваком тренутку дјеловања Комисије за борбу против корупције Представничког дома ПСБиХ.

* Усвајањем Измјена Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на 14. сједници, одржаној 21. 12. 2023. године Комисија за борбу против корупције и клептократије мијења назив у Комисија за борбу против корупције (Службени гласник БиХ, број 87/23).