MENI

Povjerenstvo za borbu protiv korupcije i kleptokracije

PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Kožul, Predrag
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Borenović, Branislav
ČLANOVI: Begić, Zlatan
Grković, Nenad
Kešo, Safet
Kojić, Milorad
Mandra, Nermin
Salkičević - Dizdarević, Ermina
KONTAKT

 

Nadležnosti

Povjerenstvo za borbu protiv korupcije i kleptokracijeZastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) provodi parlamentarni nadzor u cilju otkrivanja i preveniranja svih oblika korupcije i kleptokracije, sukladno Zakonu o parlamentarnom nadzoru; prati aktivnosti Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i razmatra pitanja koja se odnose na Agenciju; potiče aktivnosti u institucijama BiH usmjerene na borbu protiv korupcije i kleptokracije; surađuje s pravosudnim institucijama i tijelima za provedbu zakona na razini Bosne i Hercegovine na polju borbe protiv korupcije i kleptokracije; razmatra predložene zakone i druge propise sa stanovišta borbe protiv korupcije i kleptokracije; razmatra pripreme za sudjelovanje izaslanstava Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima koji se odnose na ispunjavanje međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine na polju borbe protiv korupcije i kleptokracije, sukoba interesa te drugih oblika koruptivnog djelovanja; razmatra izvješća institucija BiH sa stanovišta borbe protiv korupcije i kleptokracije; surađuje sa sličnim povjerenstvima i parlamentarnim tijelima drugih zemalja i međunarodnih organizacija te stranim dužnosnicima po pitanju borbe protiv korupcije i kleptokracije; obavlja druge aktivnosti propisane Zakonom o parlamentarnom nadzoru na polju borbe protiv korupcije i kleptokracije.

Povjerenstvo za borbu protiv korupcije i kleptokracije Zastupničkog doma PSBiH razmatra i druga pitanja iz područjaq borbe protiv korupcije i kleptokracije.

Iznimno od općih odredaba propisanih člankom 30. Poslovnika Zastupničkog doma, predsjedatelj Povjerenstva bit će iz stranke koja nema ministra ili zamjenika ministra u Vijeću ministara BiH. Ova odredba primjenjivat će se u svakom trenutku djelovanja Povjerenstva za borbu protiv korupcije i kleptokracije Zastupničkog doma PSBiH.