MENI

Огранак Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (ГОПАК) у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋA: Мајкић, Душанка
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Зовко, Љиља
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Шепић, Сенад
ЧЛАНОВИ: Бабаљ, Дарко
Гасал-Вражалица, Маја
Исаковић, Мирсад
Кожул, Предраг
Магазиновић, Саша
Софтић, Сафет
Вајзовић, Ханка
КОНТАКТ
 • Огранак Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (ГОПАК) у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине

  Секретар: Вукмировић, Златко

 

Надлежности

Огранак Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (ГОПАК) у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (ПСБиХ) конституисан је 9. децембра 2016. године, кадa су  посланици и делегати из ПСБиХ потписали Повељу Огранка ГОПАК-а у ПСБиХ.

Огранак ГОПАК-а уПСБиХ је нестраначка парламентарна група која дјелује на принципу добровољности, демократичности, транспарентности и забране дискриминације по било ком основу. Огранак ГОПАК-а уПСБиХ окупља парламентарце и друге заинтересоване, с циљем борбе против корупције, унапређења транспарентности и одговорности унутар институција власти Босне и Херцеговине, те обезбјеђивања високог стандарда интегритета у јавном сектору.

Циљеви Огранка ГОПАК-а у ПСБиХ су превенција и борба против корупције, промовисање принципа транспарентности и одговорности у ПСБиХ, како би се обезбиједили широки стандарди интегритета, а нарочито:

 • реализација циљева Глобалне организације који се односе на успостављање стандарда понашања, с циљем промоције транспарентности, одговорности и доброг управљања,
 • промоција владавине права и одговорности институција власти у БиХ,
 • развој капацитета ПСБиХ, с циљем јачања њене контролне функције и демократског надзора институција извршне власти на нивоу БиХ,
 • омогућавање размјене информација, знања, најбољих пракси и искустава међу члановима Огранка ГОПАК-а у ПСБиХ у вези самјерама за сузбијање корупције,
 • подстицање посланика и делегата из ПСБиХ с циљем доношења законских рјешења којима се промовишу транспарентност, одговорност и ефикасно управљање,
 • промовисање мјера усмјерених на дјелотворно рјешавање питања корупције и подизање свијести о проблему корупције на свим нивоима друштва,
 • едукација посланика и делегата у ПСБиХ о облицима, карактеру и начину превенције и борбе против корупције,
 • дјеловање с циљем побољшања способности институција БиХ да се ефикасно носе сакорупцијом, те сарадња садомаћим и регионалним тијелима на мобилизацији ресурса за програме сузбијања корупције, као и
 • спровођење других активности којима се пружа подршка и промовише реализација циљева ГОПАК-а.

Огранак ГОПАК-а уПСБиХ има Извршни одбор, који чине предсједавајући, први и други замјеник предсједавајућег, а који су из три конститутивна народа у БиХ. У складу са одредбама Повеље, предсједавајући и први замјеник предсједавајућег не могу бити чланови истог дома ПСБиХ. Чланови Извршног одбора бирају се једном годишње измеђупосланика и делегата у ПСБиХ.

Извршни одбор, између осталог, предлаже годишњи програм рада Огранка ГОПАК-а уПСБиХ и о усвојеном годишњем програму обавјештава Секретаријат Глобалне организације.

Стручне и административно-техничке послове за Огранак ГОПАК-а уПСБиХ обавља Секретаријат Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.