MENI

Ogranak Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine

PREDSJEDATELJICA: Majkić, Dušanka
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJICE: Zovko, Ljilja
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE: Šepić, Senad
ČLANOVI: Babalj, Darko
Gasal-Vražalica, Maja
Isaković, Mirsad
Kožul, Predrag
Magazinović, Saša
Softić, Safet
Vajzović, Hanka
KONTAKT

 

Nadležnosti

Ogranak Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) konstituiran je 9. prosinca 2016. godine kada su zastupnici i izaslanici u PSBiH potpisali Povelju GOPAC-a u PSBiH od strane.

Ogranak GOPAC-a u PSBiH je nestranačka parlamentarna skupina koja djeluje na načelu dobrovoljnosti, demokratičnosti, transparentnosti i zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Ogranak GOPAC-a u PSBiH okuplja parlamentarce i druge zainteresirane s ciljem borbe protiv korupcije, unaprjeđenja transparentnosti i odgovornosti unutar institucija vlasti Bosne i Hercegovine, te osiguranja visokog standarda integriteta u javnom sektoru.

Ciljevi Ogranka GOPAC-a u PSBiH su sprječavanje i borba protiv korupcije te promicanje načela transparentnosti i odgovornosti u PSBiH, kako bi se osigurali široki standardi integriteta, a naročito:

  • realizacija ciljeva Globalne organizacije koji se odnose na uspostavu standarda ponašanja, s ciljem promicanja transparentnosti, odgovornosti i dobrog upravljanja,
  • promicanje vladavine prava i odgovornosti institucija vlasti u BiH,
  • razvoj kapaciteta PSBiH, s ciljem jačanja njezine kontrolne funkcije i demokratskog nadzora institucija izvršne vlasti na razini BiH,
  • omogućavanje razmjene informacija, znanja, najboljih praksi i iskustava među članovima Ogranka GOPAC-a u PSBiH u vezi s mjerama zasuzbijanje korupcije,
  • poticanje zastupnika i izaslanika u PSBiH na donošenje zakonskih rješenja kojima se promiču transparentnost, odgovornost i učinkovito upravljanje,
  • promicanje mjera usmjerenih na djelotvorno rješavanje pitanja korupcije i podizanje svijesti o problemu korupcije na svim razinama društva,
  • izobrazba zastupnika i izaslanika u PSBiH o oblicima, karakteru i načinu sprječavanja i borbe protiv korupcije,
  • djelovanje s ciljem poboljšanja sposobnosti institucija BiH da se djelotvorno nose s korupcijom, te suradnja s domaćim i regionalnim tijelima na mobilizaciji resursa za programe suzvijanja korupcije, kao i
  • provođenje drugih aktivnosti kojima se pruža podrška i promiče ostvarivanje ciljeva GOPAC-a.

Ogranak GOPAC-a u PSBiH ima Izvršni odbor, koji čine predsjedatelj te prvi i drugi zamjenik predsjedatelja, a koji dolaze iz tri konstitutivna naroda u BiH. U skladu s odredbama Povelje, predsjedatelj i prvi zamjenik predsjedatelja ne mogu biti članovi istoga doma PSBiH. Članovi Izvršnog odbora biraju se jednom godišnje između zastupnika i izaslanika u PSBiH.

Izvršni odbor, uz ostalo, predlaže godišnji program rada Ogranka GOPAC-a u PSBiH i obavještava Tajništvo Globalne organizacije o usvojenom godišnjem programu.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Ogranak GOPAC-a u PSBiH obavlja Tajništvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.