MENI

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH

 

Nadležnosti


Zajednička komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine razmatra i prati provođenje sigurnosne i odbrambene politike Bosne i Hercegovine; provodi parlamentarni nadzor s ciljem unapređenja efikasnosti, transparentnosti i funkcionalnosti. Provođenje parlamentarnog nadzora zasnovano je na principima ustavnosti, zakonitosti, demokratičnosti te poštivanju ljudskih prava i sloboda.

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH parlamentarni nadzor provodi nad sljedećim institucijama:

  • institucijama odbrane: Ministarstvom odbrane BiH i Oružanim snagama BiH;
  • institucijama sigurnosti: Ministarstvom sigurnosti BiH, Graničnom policijom BiH; Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), Službom za poslove sa strancima, Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencijom za foreznička ispitivanja i vještačenja, Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Agencijom za policijsku podršku;
  • drugim institucijama i tijelima BiH u okviru njihovih nadležnosti koje se tiču pitanja odbrane i sigurnosti: Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u dijelu koji se odnosi na uvoz, izvoz i tranzit oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene, kao i Ministarstvom civilnih poslova BiH, u dijelu koji se odnosi na deminiranje;
  • tijelima Parlamentarne skupštine BiH u okvirima u kojim je njihov rad predmet parlamentarnog nadzora: Nezavisnim odborom Parlamentarne skupštine BiH, Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH;
  • drugim institucijama BiH ako Parlamentarna skupština BiH o tome donese posebnu odluku.

Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH razmatra i zakone i amandmane iz oblasti koje su u nadležnosti Zajedničke komisije; prati zakonitost i usklađenost rada nadziranih institucija s odbrambenom i sigurnosnom politikom BiH; razmatra izvještaje, kratkoročne i dugoročne planove u vezi sa strukturom Oružanih snaga BiH, kadrovskom politikom i regrutiranjem, plaćama i naknadama, obrazovanjem i obukom pripadnika Oružanih snaga BiH, profesionalnim ponašanjem i etičkim standardima za civilno i vojno osoblje; nadzire procedure opremanja vojske, nabavki sredstava i uvoz i izvoz oružja i vojne opreme, materijalnu pomoć i ugovore sa stranim firmama koje pružaju usluge odbrambenim institucijama na komercijalnoj osnovi, borbenu gotovost, vojne vježbe, proces vojnog deminiranja i operacije uključujući izvršenje međunarodnih obaveza i međunarodne operacije podrške miru; prati i razmatra stanje ljudskih prava i sloboda u sektoru odbrane i sigurnosti; prati poštivanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu nadziranih institucija; prati i razmatra primjenu sredstava i metoda u obavljanju posebnih istražnih radnji u nadziranim institucijama; razmatra izvještaje o izvršenju budžeta, kao i izvještaje o reviziji nadziranih institucija; razmatra i usvaja izvještaje o radu nadziranih institucija; pokreće inicijative i podnosi prijedloge zakona iz oblasti nadležnosti nadziranih institucija; razmatra prigovore zaposlenih u nadziranim institucijama, osim pitanja iz radno-pravnog odnosa; razmatra prijedloge i peticije koje su upućene Parlamentarnoj skupštini BiH ili Zajedničkoj komisiji u vezi s radom nadziranih institucija, predlaže Parlamentarnoj skupštini BiH mjere za rješavanje pitanja sadržanih u prijedlozima i peticijama i o tome obavještava podnosioce; utvrđuje činjenice i uzima izjave od izabranih ili imenovanih zvaničnika, savjetnika, državnih službenika, zaposlenika, policijskih službenika, vojnih ili civilnih lica na službi u Oružanim snagama BiH u slučajevima uočenih nezakonitosti ili nepravilnosti u radu nadziranih institucija;
razmatra pitanja saradnje Bosne i Hercegovine s tijelima Evropske unije, Ujedinjenih naroda, NATO-om, OSCE-om, Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) i drugim međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane i sigurnosti; razmatra aktivnosti stalnih i privremenih delegacija BiH u međunarodnim i međuparlamentarnim institucijama u oblasti odbrane i sigurnosti; ostvaruje saradnju s nadležnim parlamentarnim komisijama bh. entiteta, drugih država, kao i s međunarodnim organizacijama i drugim tijelima iz oblasti odbrane i sigurnosti; razmatra i druga pitanja iz oblasti odbrane i sigurnosti BiH.

Zajednička komisija može nadzirati svaku aktivnost Oružanih snaga BiH, uključujući i vojne vježbe, pomaganje civilnim organima vlasti u kriznim situacijama, aktivnosti vojnog deminiranja i prisustvovati ovim aktivnostima. Zajednička komisija može najaviti ministru odbrane BiH i načelniku Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH prisustvo nadziranim aktivnostima. O svojim aktivnostima Zajednička komisija podnosi izvještaje Parlamentarnoj skupštini BiH i o svojim zaključcima i prijedlozima izvještava Parlamentarnu skupštinu BiH u skladu s odredbama Poslovnika.

Sjednice
Ostale aktivnosti