MENI

Заједничка комисија за одбрамбену и безбједносну политику и надзор над радом одбрамбених и безбједносних структура на нивоу БиХ

 

Надлежности

Заједничка комисија за одбрамбену и безбједносну политику и надзор над радом одбрамбених и безбједносних структура на нивоу БиХ:

  • разматра и прати спровођење безбједносне и одбрамбене политике Босне и Херцеговине;
  • прати рад и разматра извјештаје Сталног комитета за војна питања, Министарства одбране БиХ, Министарства безбједности БиХ и других извршних тијела која се баве питањима из области безбједности и одбране, и о томе извјештава ПСБиХ, са посебним освртом на извјештаје, краткорочне и дугорочне планове у вези са: структуром Оружаних снага БиХ, кадровском политиком и регрутовањем, платама и накнадама, образовањем и обуком припадника Оружаних снага БиХ, професионалним понашањем и етичким стандардима за цивилни и војни персонал, опремањем војске, радом војне индустрије, набавком средстава и увозом и извозом оружја и војне опреме, материјалном помоћи и уговорима са страним фирмама које пружају услуге одбрамбеним институцијама на комерцијалној основи, борбеном готовости, војним вјежбама и операцијама укључујући извршење међународних обавеза и међународних операција подршке миру;
  • разматра законе и амандмане на законе из надлежности Комисије;
  • разматра и доставља мишљења и препоруке, измјене и допуне на предлог буџета за одбрану;
  • разматра извјештаје о извршењу буџета за одбрану, као и извјештаје о ревизији институција из области одбрамбене и безбједносне политике Босне и Херцеговине;
  • разматра питања сарадње Босне и Херцеговине с Уједињеним нацијама, Организацијом за безбједност и сарадњу у Европи, НАТО-ом, Пактом стабилности Југоисточне Европе и другим организацијама и земљама у области безбједности и одбране;
  • разматра активности сталних и привремених делегација Босне и Херцеговине у међународним и међупарламентарним институцијама из области безбједности и одбране;
  • разматра и доставља мишљења ПСБиХ о ратификацији и спровођењу међународних уговора из области безбједности и одбране;
  • остварује сарадњу са надлежним парламентарним комисијама бх. ентитета, других држава, као и са међународним организацијама и другим тијелима из области одбране.

Заједничка комисија разматра и друга питања из области безбједности БиХ. 

Сједнице