MENI

Šiljegović, Boško

Šiljegović, Boško
Dom Dom naroda
Stranka SDS
Klub Klub srpskog naroda
Izborna jedinica / Entitet RS
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA

Datum i mjesto rođenja:
30.7.1956., Visoko

Stručna sprema:
VŠS

Strani jezici:
-

Bračno stanje:
oženjen, otac troje djece

Biografija:
Rođen sam 30.7.1956. godine u Visokom. Srednju školu završio sam u Sarajevu, kao i Višu upravnu gdje sam stekao zvanje pravnika. Radio sam u Gradskom saobraćajnom preduzeću, potom kao direktor Zavoda za zapošljavanje Opštine Srpska Ilidža, direktor Radio-televizije Srpska Ilidža i Radija Srpsko Sarajevo. Dobitnik sam niza priznanja i nagrada, između ostalih, Medalje zasluga za narod. Učesnik rata - radna obaveza od 1992. do 1995. godine. Do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma živio u Ilijašu, trenutno nastanjen u Srpskom Novom Sarajevu. Oženjen sam, otac troje djece.