MENI

Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava

 

Nadležnosti


Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava* razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom BiH i zakonodavstvom BiH; državljanstvo; iseljeništvo, useljeništvo, izbjeglice i azil; provedbu aneksa 6. i 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH; kretanje i boravak stranaca; ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu djelotvorniju zaštitu; zaštitu osobnih podataka i suradnju s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u BiH; prava nacionalnih manjina u BiH; peticije u vezi s povredama ljudskih prava i temeljnih sloboda; suradnju s Komisijom za ljudska prava i Komisijom za raseljene osobe i izbjeglice, kao i povjerenstvima za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Također, Zajedničko povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava djeteta, naročito poboljšanje statusa djeteta u BiH; poticanje aktivnosti u institucijama BiH na provedbi Konvencije o pravima djeteta, kao i poticanje i ostvarivanje suradnje s povjerenstvima entitetskih parlamenata na poboljšanju statusa djeteta i provedbi Konvencije o pravima djeteta; razmatranje predloženih zakona i drugih propisa u pogledu prava djeteta i sprječavanje diskriminacije djeteta; razmatranje pitanja u vezi s ostvarivanjem prava mladih, naročito poboljšanja prava mladih u BiH; poticanje aktivnosti u institucijama BiH na usvajanju i provedbi najznačajnijih međunarodnih dokumenata o pitanju mladih; razmatranje prijedloga dokumenata i izvješća institucija BiH koji se odnose na prava djeteta i na pitanja mladih, te razmatranje priprema za sudjelovanje izaslanstava BiH na međunarodnim skupovima kada se razmatraju pitanja prava djeteta i pitanja mladih.

Konačno, Zajedničko povjerenstvo vrši analizu izvješća o provedbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; upozorava izabrane dužnosnike Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH na odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH radi njegove dosljedne primjene; razmatra, s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, moguće slučajeve povrede Zakona o sukobu interesa izabranih dužnosnika Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH; te priprema, utvrđuje i dostavlja izvješća Parlamentarnoj skupštini BiH o Kodeksu ponašanja zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, te provodi postupke utvrđivanja i odlučivanja povodom povrede Kodeksa.

Zajedničko povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz područja ljudskih prava, ostvarivanja prava djeteta, mladih, useljeništva, izbjeglica, azila i etike.

Napomena: Ovaj naziv Povjerenstva u uporabi je nakon stupanja na snagu novih poslovnika Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 2014. godine.

Sjednice