MENI

Делегацијa Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини земаља франкофонског говорног подручја (ПСФ)

ЧЛАНОВИ: Османовић, Адил
Пендеш, Марина
Продановић, Лазар
КОНТАКТ
  • Делегацијa Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини земаља франкофонског говорног подручја (ПСФ)

    Секретар: Бешић, Аднан

 

Надлежности

Парламентарна скупштина Франкофоније (PSF)
Assemblee Parlementaire de la Francophonie (APF)
Parliamentary Assembly of the Francophonie (PAF)


Парламентарна скупштина Франкофоније (ПСФ) основана је 1967. године и временом се развила у истинску политичку организацију франкофонских парламената. Данас окупља више од седамдесет парламената или парламентарних организација са пет континената. Уз пуноправне и придружене чланове ПСФ окупља и сталне посматраче – парламенте држава у којима француски језик није званични или највише коришћени страни језик, али који се залажу за основне вриједности Франкофоније, као што су његовање културне различитости, вишејезичности, солидарности, мира, основних права, те одрживог развоја. У овом тренутку у оквиру ПСФ-а дјелује 50 земаља сталних чланица, 15 придружених чланица и 16 земаља са статусом посматрача, међу којима је и Босна и Херцеговина.

Парламентарна скупштина једном годишње одржава пленарно засједање и има четири стална комитета: Комитет за политичка питања, Комитет за образовање, културу и комуникације, Комитет за парламентарна питања и Комитет за сарадњу и развој. Комитети се састају два пута годишње.

ПСФ нуди и посебне програме за посланике који се реализују у оквиру семинара (о добром управљању, законодавном процесу, парламентарној контроли, буџету, итд.), те посебних пројеката за јачање комуникација на француском језику, као што су пружање информација на интернету или интранету, достава књига и публикација и сл.

У оквиру посебног програма, Франкофони парламент за младе сваке двије године окупља стотињак младих - будућих парламентараца, припремајући их за парламентарни рад.

Од 2010. године и Самита у Монтреу, Босна и Херцеговина има статус земље посматрача у Међународној организацији Франкофоније. 

На сједници ПСФ-а, која је одржана у јулу 2013. године у Абиџану (Обала Слоноваче), Биро ПСФ-а донио је одлуку да прихвати захтјев Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за добијање статуса посматрача у ПСФ-у.