MENI

Заједничка комисија за економске реформе и развој

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋA: Мартиновић, Данијела
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Симић, Крстан
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕ: Хоџић, Сеудин
ЧЛАНОВИ: Бурсаћ, Саша
Човић, Драган
Гењац, Халид
Хаџиахметовић, Азра
Иванић, Младен
Јагодић, Зијад
Томић, Бошко
Вранкић, Драган
Врдољак, Крунослав
КОНТАКТ

 

Надлежности

Заједничка комисија за економске реформе и развој разматра питања која се односе на: економске реформе које су у надлежности институција БиХ; предлоге реформи или иницијативе за измјене закона које ће Комисији да достављају представници грађанског друштва, односно удружења привредника, уније послодаваца, синдиката, агенција за регионални развој, удружења грађана или друге невладине интересне групе; нa монетарну политику; политику спољног задуживања; односе са међународним финансијским институцијама; политику и програм реконструкције и развоја Босне и Херцеговине; дефинисање мјера економске политике; фискалну и кредитну политику Босне и Херцеговине; политику банкарства; статистику, мјере и стандарде.

Комисија разматра и друга питања из области економских реформи, реконструкције и развоја.
Сједнице