MENI

Уставно - правна комисија Представничког дома

 

Надлежности

Уставно - правна комисија Представничког дома:

  • прати спровођење Устава БиХ;
  • разматра питања од значаја за уставни поредак БиХ и даје иницијативу за амандмане на Устав БиХ;
  • испитује и доставља Дому мишљења о приједлозима за амандмане на Устав БиХ;
  • контролише јавну расправу о приједлозима амандмана на Устав БиХ или нацрта закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне расправе;
  • разматра приједлоге закона које Дом треба да усвоји, у смислу њихове усклађености са Уставом БиХ и правним системом, као и у погледу правне обраде те Дому подноси извјештај са мишљењем и приједлозима;
  • разматра питања законодавне методологије и друга значајна питања за усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји;
  • доставља мишљења Уставном суду БиХ;
  • учествује у припремању програма рада из области законодавне активности Дома;
  • разматра приједлоге за одузимање имунитета и у вези с тим предлаже одговарајуће одлуке Дому.

Комисија разматра питања која се односе на: правни систем; изборни систем; Савјет министара БиХ; државне празнике; грб, заставу и државну химну БиХ, печат БиХ; државну администрацију; спровођење међународних и међуентитетских кривичних закона; те друга питања из надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.

 

Сједнице