MENI

Ustavno-pravna komisija Zastupničkog doma

 

Nadležnosti

Ustavno-pravna komisija Zastupničkog doma

  • prati provedbu Ustava BiH;
  • razmatra pitanja od značenja za ustavni poredak BiH i daje poticaj za amandmane na Ustav BiH;
  • ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav BiH;
  • nadgleda javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili nacrta zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave;
  • razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti, u smislu njihove usklađenosti sa Ustavom BiH i pravnim sustavom, kao i u pogledu pravne obradbe te Domu podnosi izvješće s mišljenjem i prijedlozima;
  • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga značajna pitanja za usklađenost pravno-tehničke obradbe akata koje Dom treba usvojiti;
  • dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH;
  • sudjeluje u pripremi programa rada iz područja zakonodavne aktivnosti Doma;
  • razmatra prijedloge za oduzimanje imuniteta i u svezi s tim predlaže odgovarajuće odluke Domu.

 

Komisija razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sustav; izborni sustav; Vijeće ministara BiH; državne blagdane; grb, zastavu i državnu himnu BiH, pečat BiH; državnu administraciju; provedbu međunarodnih i međuentitetskih kaznenih zakona; te druga pitanja iz djelokruga Doma koja nisu u djelokrugu drugih komisija.

 

Sjednice