MENI

Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma

 

Nadležnosti

Ustavnopravno povjerenstvo prati provedbu Ustava BiH; razmatra pitanja od značenja za ustavni poredak Bosne i Hercegovine i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH; ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima amandmana na Ustav BiH; provodi javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili prijedloga zakona te obavještava Dom o ishodima javne rasprave; razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti u svezi s njihovom usklađenošću s Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, i principima na kojim je prijedlog zakona zasnovan, kada je određeno kao nadležno povjerenstvo, odnosno u svezi s pravnom obradom, te Domu podnosi izvješće s mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravcima očitih pogrešaka u tekstu; razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja od značenja za usklađenost pravno-tehničke obradbe akata koje Dom treba usvojiti; dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH; sudjeluje u pripremi programa rada iz područja zakonodavne aktivnosti Doma; utvrđuje, zajedno s odgovarajućim povjerenstvom Doma naroda, kada ih i ako za to ovlaste oba doma, prijedlog zvanične verzije pročišćenog teksta zakona i drugih propisa koje usvajaju domovi Parlamentarne skupštine BiH.

Povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose: na pravni sustav; na izborni sustav; na Vijeće ministara BiH; na državne praznike; na grb, zastavu i državnu himnu Bosne i Hercegovine; na pečat Bosne i Hercegovine; na državnu administraciju; na provedbu međunarodnog i domaćeg kaznenog zakonodavstva; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti drugih povjerenstava.

Sjednice