MENI

Komisija o ustavnim i pravnim poslovima Predstavničkog doma

 

Nadležnosti

Komisija o ustavnim i pravnim poslovima Predstavničkog doma: 

  • prati provođenje Ustava BiH;
  • razmatra pitanja od značaja za ustavni poredak BiH i daje inicijativu za amandmane na Ustav BiH;
  • ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav BiH;
  • kontrolira javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili nacrta zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave;
  • razmatra prijedloge zakona koje Dom treba da usvoji, u smislu njihove usklađenosti sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade te Domu podnosi izvještaj s mišljenjem i prijedlozima;
  • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga značajna pitanja za usklađenost pravno-tehničke obrade akata koje Dom treba da usvoji;
  • dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH;
  • učestvuje u pripremanju programa rada iz oblasti zakonodavne aktivnosti Doma;
  • razmatra prijedloge za oduzimanje imuniteta i u vezi s tim predlaže odgovarajuće odluke Domu.


Komisija razmatra pitanja koja se odnose na: pravni sistem; izborni sistem; Vijeće ministara BiH; državne praznike; grb, zastavu, državnu himnu i pečat BiH; državnu administraciju; provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivičnih zakona; te druga pitanja iz nadležnosti Doma koja nisu u nadležnosti aktivnosti drugih komisija.