MENI

Parlamentarni vojni povjerenik BiH

PARLAMENTARNI VOJNI POVJERENIK BIH:

Šiljegović, Boško

KONTAKT

 

Nadležnosti

Pozicija parlamentarnog vojnog povjerenika uspostavljena je s ciljem jačanja vladavine prava, zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta u Oružanim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH. Zakonom o parlamentarnom vojnom povjereniku (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/09) utvrđeno je da, prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, vojni povjerenik sarađuje s Ministarstvom odbrane BiH, Generalnim inspektoratom Ministarstva odbrane BiH, Oružanim snagama BiH i Institucijom ombudsmena za ljudska prava BiH.

U provođenju parlamentarne kontrole rada i drugih pitanja u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda vojnih lica i kadeta u Oružanim snagama BiH i Ministarstvu odbrane BiH, vojni povjerenik nadležan je za istraživanje specifičnih pitanja po uputstvu Parlamentarne skupštine BiH i Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Vojni povjerenik može bez prethodne najave u bilo kojem trenutku posjetiti jedinice i komande Oružanih snaga BiH i organizacione jedinice Ministarstva odbrane BiH.

Vojni povjerenik prisustvuje sjednicama Parlamentarne skupštine BiH ili Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, može zahtijevati izvještaje od ministra odbrane BiH i da mu, u slučaju provođenja disciplinskog postupka, bude omogućen pristup potrebnoj evidenciji. Svaki pripadnik Oružanih snaga BiH ima pravo neposredno kontaktirati s vojnim povjerenikom, bez posredovanja zvaničnih službi. Vojni povjerenik podnosi Parlamentarnoj skupštini BiH godišnji izvještaj o radu, a može u bilo kojem trenutku, dostaviti pojedinačni izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH ili Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost BiH. Predviđeno je da vojni povjerenik radi na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći i ne podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili udruženja, ili bilo kojeg naroda u BiH. Mandat vojnog povjerenika traje pet godina, s mogućnošću jednog ponovnog izbora. 

Polaganjem svečane zakletve na 60. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 16.9.2009., počeo je probni mandat parlamentarnom vojnom povjereniku Bošku Šiljegoviću. Zakonom o parlamentarnom vojnom povjereniku (član 13. Izbor prvog vojnog povjerenika) utvrđeno je da će prvi parlamentarni vojni povjerenik na ovoj poziciji ostati do 30.6.2012.

Nakon toga, imenovanjem na 35. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23.10.2012. godine i 22. sjednici Doma naroda održanoj 16.11.2012. godine (Odluka o imenovanju objavljena u „Službenom glasniku BiH“ broj 95/12) započeo je prvi, petogodišnji mandat parlamentarnom vojnom povjereniku Bošku Šiljegoviću. 

Imenovanjem na 57. sjednica Predstavničkog doma, održanoj 20.02.2018. godine i na 36. sjednici Doma naroda održanoj 20.02.2018. godine (Odluka o imenovanju objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj: 14/18) započeo je drugi, petogodišnji mandat parlamentarnom vojnom povjereniku BiH Bošku Šiljegoviću.

Ostale aktivnosti