MENI

Комисија о саобраћају и комуникацијама

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Баковић, Мирко
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Мирковић, Драган
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Чаршимамовић, Тарик
ЧЛАНОВИ: Балта, Раденка
Богићевић, Богић
Бранковић, Неџад
Докић, Бранко
Малкић, Абдурахман
Пашалић, Ивица (Лхотак)

 

Надлежности

Комисија о саобраћају и комуникацијама Представничког дома разматра питања која се односе на:

  • путне исправе;
  • боравак и кретање странаца;
  • односе с Интерполом;
  • успостављање и функционисање эаједничких и међународних комуникација;
  • регулисање међуентитетског саобраћаја;
  • контролу ваэдушног саобраћаја;
  • контролу фреквенција.

Комисија раэматра и друга питања иэ области саобраћаја и комуникација.