MENI

Komisija o prometu i komunikacijama

PREDSJEDATELJ: Baković, Mirko
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Mirković, Dragan
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Čaršimamović, Tarik
ČLANOVI: Balta, Radenka
Bogićević, Bogić
Branković, Nedžad
Dokić, Branko
Malkić, Abdurahman
Pašalić, Ivica (Lhotak)

 

Nadležnosti

Komisija o prometu i komunikacijama Zastupničkog doma razmatra pitanja koja se odnose na

  • na putne isprave;
  • na boravak i kretanje stranaca;
  • na odnose s Interpolom;
  • na uspostavu i funkcioniranje zajednikih i meunarodnih komunikacija;
  • na reguliranje međuentitetskog prometa;
  • na nadzor zranog prometa;
  • na nadzor frekvencija.

Komisija razmatra i druga pitanja iz podruja prometa i komunikacija.